VEĆA KONTROLA LOKALNIH ŠERIFA: Bit će ih manje, a morat će javno objaviti kako troše proračunska sredstva

Odsad će troškovi svih lokalnih jedinica morati biti transparentni. Općina, grad i županija dužne su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Donosi to među ostalim novi Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je na uvid dobila N1 televizija. Na izborima 2017. godine biralo se više od 1300 lokalnih dužnisnika, od toga 745 zamjenika. Izmjenama zakona trebalo bi se birati čak 634 zamjenika manje, javlja N1.

U gradovima do 35 tisuća stanovnika ukidaju se zamjenici općinskih načelnika i gradonačelnika. Tamo gdje stanovnika ima nešto više birao bi se samo jedan zamjenik.

“Već sam vidio nacrt prijedloga novog zakona. Transparentnost je zastupljena unutra onako kako sam i očekivao. Ali ono što je bitno moramo u tom novom zakonu odrediti u tom novom zakonu definirati i kaznene odredbe za sve one lokalne šerife koji neće htjeti taj zakon primjenjivati. Vjerujem da ćemo to i dodatno uskladiti”, rekao je HSLS-ov Dario Hrebak.

Oporba nije fascinirana. “To u Bjelovaru nije ništa posebno, neka se kolega Hrebak ne ljuti, ali on to prezentira na način da to stalno ponavlja i poznat je po tome. To što on ima u Bjelovaru Samobor ima već više od deset godina”, rekao je HSS-ov Krešo Beljak.Ide se i na smanjenje broja lokalnih dužnosnika.

“To uopće nije reforma. Ovo je samo ušteda. Racionalizacija, da se smanji broj članova predstavničkog tijela i da se smanji broj zamjeničkih mjesta. Što je u redu jer ne treba možda stvarno biti toliko”, rekao je Zlatko Komadina iz SDP-a.

Komentiraj