OTVORENI VETERINARSKI DANI: U fokusu primjena izmijenjenih EU zakona za zdravlje životinja i hrane

Najveći godišnji znanstveno – stručni skup doktora veterinarske medicine s tradicijom dugom gotovo tri desetljeća službeno je otvoren u Poreču.

‘Veterinarski dani 2022.’ raspravljat će o aktualnim temama iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane kroz serije predavanja o najnovijim znanstvenim dostignućima, primjerima iz veterinarske prakse kao i kroz niz okruglih stolova i panel – rasprava.

Priopćenje Hrvatske veterinarske komore prenosimo u nastavku.

Ključne teme rasprave bit će uvođenje opsežnih promjena zakonodavstva EU u području zdravlja životinja te sigurnosti hrane i primjena istog u Hrvatskoj. Tako će se na temu “Zakona o zdravlju životinja – uloga veterinarske struke u strategiji zdravlja životinja” održati okrugli stol, a u okviru Sekcije veterinarskog javnog zdravstva raspravljat će se i o temi “Novi zakonodavni okvir u području sigurnosti hrane – Što nam donosi novi zakon o hrani i Zakon o mikrobiološkim kriterijima za hranu te popratno zakonodavstvo?” Raspravljat će se i o novostima u organizaciji Nacionalnog RASFF sustava te Plana upravljanja krizom u području hrane i hrane za životinje. Svečanom otvorenju prisustvovalo je više od 500 doktora veterinarske medicine, kao i visoki dužnosnici i uzvanici te predstavnici partnerskih institucija iz zemalja regije i Europske unije.

Ivan Zemljak, predsjednik Hrvatske veterinarske komore i Organizacijskog odbora Veterinarskih dana 2022., na samom početku je istaknuo važnost i nužnost ovakvih skupova s ciljem unapređenja veterinarske struke i veterinarske znanosti u Republici Hrvatskoj. Neizostavan partner svakodnevnoj veterinarskoj praksi s ključnom ulogom u veterinarskim kontrolama je Državni inspektorat Republike Hrvatske. Na otvorenju Veterinarskih dana 2022. sve prisutne pozdravio je glavni državni inspektor, Andrija Mikulić.

“Od siječnja 2022. Državni inspektorat Hrvatske napravio je 91 opoziv prehrambenog proizvoda. Iako to za nas predstavlja veliki obim obavljenog posla, to je ujedno i jasan indikator da bi taj obim trebao biti još i veći obzirom da smo dio velikog i snažnog europskog tržišta s velikim protokom roba. Osim Zakonodavnog okvira u području veterinarstva i sigurnosti hrane, ključ uspjeha ovog posla je uska suradnja veterinarske inspekcije, veterinarskih organizacija na terenu i neizostavna podrška Hrvatske veterinarske komore”, istaknuo je Mikulić.

Foto: Azil Dumovec

Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministrica poljoprivrede, Marija Vučković, izrazila je veliko zadovoljstvo za iznimne napore svih predstavnika veterinarske struke koji su u proteklom razdoblju brinući se o dobrobiti životinja, provođenju bio sigurnosnih mjera te o zdravlju i to Jednom zdravlju, doveli da Hrvatska dobije Status zemlje oslobođene od bruceloze goveda i bjesnoće, ali i nesmetanog otvaranja novih izvoznih tržišta živih životinja.

“Protekle dvije godine, teške i nepredvidive krize, osvijestile su širu javnost o značenju koncepta Jednog zdravlja – zdravlja životinja, skrbi za okoliš i zdravlja ljudi, te što znači prijenos bolesti sa životinja na ljude i koliko je važna skrb koju veterinari pružaju u okviru Nacionalnog veterinarskog sustava kojeg čine ovlaštene veterinarske organizacije, predstavnici veterinarskog instituta, Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede.”

Ministrica Vučković upozorila je na činjenicu da u Hrvatskoj nedostaje veterinara kao i da se smanjuje stočni fond u ruralnim područjima već niz godina, osobito domaći uzgoj, pa su uz Strateški nacionalni plan pokrenuti programi potpora kako bi se taj negativni trend ublažio.

“Činjenica da ste ovaj važni stručni skup organizirali zajednički – Hrvatska veterinarska komora, Veterinarski institut i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – nešto govori. Vjerujem da će u sljedeća tri dana vaše rasprave – akademske, znanstvene i stručne iznjedriti prijedloge koje će biti od važnosti nosiocima izvršne vlasti, i to važnije od ekonomije,’ istaknuo na kraju Velibor Mačkić, izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske i tako službeno otvorio Veterinarske dane 2022.