OSAM NOVIH LIJEKOVA: Prihvaćena cjelovita osnovna i dopunska lista lijekova

BURA NEZADOVOLJSTVA: Zašto HSP uspoređuje ministra Nakića s bivšim ministrom Ostojićem? 1

Održana je 27. redovna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na kojoj su prihvaćene cjelovite osnovna i dopunska lista lijekova što je rezultat redovitog postupanja HZZO-a kod stavljanja lijekova na liste i prilikom utvrđivanja cijena lijekova, priopćili su iz HZZO-a.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“HZZO je proveo postupak Godišnjeg izračuna cijena lijekova sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko, kojim je postignuto sniženje cijena kod ukupno 255 pakiranja lijekova, čime će se postići određena ušteda za HZZO, a smanjit će se i doplata za osigurane osobe za dio lijekova koji se propisuju na recept.

Na osnovnu listu lijekova stavljeno je 8 novih lijekova: lijek alirokumab za liječenje hiperkolesterolemije, desfesoterodin za liječenje urinarne inkontinencije i neurogenog mokraćnog mjehura, lijek terlipresin za liječnje krvarenja iz probavnog trakta, lijek piksantron za liječenje B-staničnog ne-Hodgkinovog limfoma, lijekovi palbociklib i ribociklib za liječenje karcinoma dojke, lijek sarilumab, za liječenje reumatoidnog artritisa i saharoželjezov (III) oksihidroksid za sniženje hiperfosfatemije u bolesnika na dijalizi, a na dopunsku listu 2 nova lijeka za liječenje povišenog krvnog tlaka olmesartan i kombinacija olmesartan + hidrokloroziazid. Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi lijekova (na osnovnu listu lijekova 16 lijekova u 24 pakiranja, a na dopunsku listu lijekova 3 lijeka u 5 pakiranja).

Uz postojeće lijekove na listi proširene su indikacije za primjenu (1. linija liječenja uznapredovalog raka pluća za lijek alektinib, liječenje teške kronične spontane urtikarije za lijek omalizumab, liječenje juvenilnog idiopatskog poliartritisa za lijek tocilizumab). Stavljanjem novih lijekova na listu i proširenjem indikacija uz postojeće lijekove u listi proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

HZZO raspisuje natječaj za financiranje pripravničkog staža Donesena je Odluka o financiranju pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2018. godini kojom se odobrava HZZO-u financiranje pripravničkog staža navedenih zdravstvenih radnika u ugovornim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači Republika Hrvatska, jedinice regionalne samoupravo i grad (osim u općim bolnicama), u poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači jedinice regionalne samouprave, ili druge pravne i fizičke osobe, te kod ugovornih privatnih zdravstvenih radnika.

Natječaj u općim bolnicama sukladno odluci Upravnog vijeća HZZO-a od 24. travnja ove godine kontinuirano je otvoren i traje do 30. studenog 2018”, stoji u priopćenju.

Komentiraj