ODLUKA VLADE: Ovo su nove cijene svih vrsta goriva

Na telefonskoj sjednici je danas Vlada donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj je način izračuna najviše maloprodajne cijene jednak za sva maloprodajna mjesta u RH za benzinsko i dizelsko gorivo prema formuli s 14 dnevnim obračunskim razdobljem i ograničenom maržom od 0,65 kuna po litri.

Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kuna po litri.

Nadalje, Uredbom se definira i najviša maloprodajna cijena ukapljenog naftnog plina (UNP) (smjesa propan – butan za velike spremnike i za boce) na način da je marža za spremnike ograničena na 2,80 kuna po kilogramu, a u bocama je cijena ograničena na 13,94 kuna po kilogramu.

Nove cijene iznosit će:

• 10,57 kuna po litri za benzinsko gorivo (smanjenje 0,05 kuna po litri);
• 12,88 kuna po litri za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 kuna po litri);
• 8,49 kuna po litri za plavi dizel;
• 9,69 kuna po kilogramu UNP za spremnike (smanjenje 1,63 kuna po kilogramu);
• 13,94 kuna po kilogramu UNP za boce (smanjenje 2,12 kuna po kilogramu).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

• 12,50 kuna po litri za benzinsko gorivo;
• 14,84 kuna po litri za dizelsko gorivo;
• 10,14 kuna po litri za plavi dizel;
• 11,54 kuna po kilogramu UNP za spremnike;
• 16,45 kuna po kilogramu UNP za boce.