NOVA PRAVILA ZA OTPAD: Visoke kazne za neposlušne u zbrinjavanju smeća

MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA: Gradonačelnik Bandić najavio 30 posto manje račune za smeće

O načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u Zagrebu, na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, odlučivat će Gradska skupština na sjednici 30. siječnja.

Pripremio: Branimir Fagač

U odluci stoji da je kriterij obračuna količine otpada za sve stanovnike metropole, koja se obračunava za vremensko razdoblje od jednog mjeseca, “volumen i broj pražnjenja spremnika”.

Za one Zagrepčane koji koriste sanduke i preše, za koje se obavlja pojedinačno vaganje, primjenjuje se kriterij mase predanog otpada.

Cijena javne usluge komunalnog poduzeća “Čistoća”, plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza i obrade otpada.

U cijenu su uključeni i troškovi rada reciklažnog i mobilnog recikažnog dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Standardizirani spremnici

Nadalje, otpad će se prikupljati u standardiziranim spremnicima – za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton – volumena 80, 120, 240 i 1.100 litara.

Otpadna plastika i metalna ambalaža prikupljati će se u specijalno označenim vrećama, volumena 60 litara, a svakom su domaćinstvu osigurane dvije propisno označene vreće mjesečno.

U višestambenim objektima biootpad će se prikupljati u biorazgradive vrećice, volumena 30 litara, a “Čistoća” će svakom kućanstvu osigurati četiri mjesečno.

U odluci se propisuju i standardizirani metalni ili plastični spremnici za reciklabilni komunalni otpad i to: plavi za otpadni papir i karton, zeleni za otpadno staklo i žuti za otpadnu plastiku.

Oni se, osim u kućanstvima, postavljaju na javnim površinama, reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima sukladno “Planu lokacija…” kojeg će izraditi “Čistoća” u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu te odluke.

Miješani komunalni otpad i biootpad odvozi se jednom tjedno, a otpadni papir i karton, te plastika i metalna ambalaža, dva puta mjesečno.

Glomazni otpad koji prikupi pojedino kućanstvo, “Čistoća” odvozi dva puta godišnje bez naknade, u najvećoj količini od dva kubna metra.

Foto: Facebook
Foto: Facebook

Visoke kazne za neodgovorne

Korisnik usluge, odnosno kućanstvo, dužan je platiti kaznu od 10.000 kuna ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani i biorazgradivi komunalni otpad “Čistoći”.

Kazna od pet tisuća kuna čeka one građane koji s otpadom postupaju neodgovorno dovodeći u opasnost ljudsko zdravlje.

Ukoliko se utvrdi da sadržaj u spremniku ne odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, kazna iznosi do 3.000 kuna.

Ista se kazna određuje i onima koji u spremnik za miješani komunalni otpad odlože opasne tvari (boje, lakove, kiseline, lijekove…), i to unutar parkova, dječjih vrtića, te mjesta koja za to nisu predviđena.

Ako korisnik ne drži spremnik na propisanom mjestu, kazna iznosi 2.000 kuna, a ako onemogući “Čistoći” pristup istom, u slučaju kada otpad nije na javnoj površini, kazna je 1.000 kuna.

Ukoliko je “Čistoći” onemogućeno označavanje spremnika, te ako se njime adekvatno ne postupa, kućni buđet domaćinstva biti će siromašniji za 500 kuna.

Uništavanje ili oštećivanje spremnika za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, postavljenog na javnoj površini, kažnjavati će se s 250 kuna.

Korisnik koji u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge ne koristi propisano označene vrećice, platit će kaznu od 1.000 kuna.

Za lažno navođenje podataka o korištenju nekretnina kazna je 3.000 kuna. A, ako se u roku od 30 dana od početka korištenja nekretnine o tome pisanim putem ne obavijesti “Čistoću”, propisana je kazna 2.000 kuna.

Ako o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u Zagrebu želite saznati više od gore navedenog, posjetite službene stranice Grada Zagreba i komunalnog poduzeća “Čistoća”.