NOĆAS POMIČEMO SATOVE: Prelazimo na zimsko računanje vremena

Noćas prelazimo na zimsko računanje vremena. U noći na nedjelju kazaljke ćemo pomaknuti jedan sat unatrag, s 3 na 2 sata.

Pretposljednji je to put da ćemo zagospodariti vremenom.

Europskom direktivom donesenom u ožujku 2019. odlučeno je da će u ožujku sljedeće godine svaka europska država za sebe odlučiti na kojem će vremenu ostati, zimskom ili ljetnom.

Komentiraj