JASNA PORUKA: Što su sloboda i pravo na izbor po Ivanu Vrdoljaku

ivan vrdoljak

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a objavio je na Facebooku zanimljivu poruku, koja sigurno jamči ljudske slobode.

Poruka je kratka i nigdje ne stoji je li Vrdoljak bio ponukan posljednjim događajima oko prava žena na izbor oko prekida trudnoće. Vrdoljak je napisao:

Sloboda pojedinca za HNS je vrijednost kojom se mjeri uspješnost svih politika.

Društvo je uspješnije, što se u njemu više širi prostor slobode.

Sloboda pojedinca je vrijednost kojom se mjeri uspješnost svih politika i cijelog društva.

hns poruka