IZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: Za programe u kulturi gotovo četiri milijuna kuna

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. Za to je u Proračunu predviđeno 3.910.000 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 25. veljače 2022. godine, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te manifestacije u kulturi. Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do tri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu.

Svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

1. elektronički, putem sustava e-Prijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr.

Pritom je podnositelj prijave putem sustava e-Prijave obavezan poslati i original prijavnog obrasca, potpisanog i ovjerenog, putem preporučene pošte u roku za podnošenje prijava na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom: „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2022. godinu.“

2. preporučenom poštom, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 25. veljače 2022. godine”.