FOTO: ČUDESNO – Ovo su prirodne retencije Zagrebačke županije

Sava Strmec - mala

Skupština Zagrebačke županije donijela je, na inicijativu Upravnog vijeća Javne ustanove Zeleni prsten, Odluku o proglašenju 2018. i 2019. godine „Godinama prirodnih retencija u Zagrebačkoj županiji“.

Prirodne retencije su prirodna područja koja za vrijeme velikih voda i velikih količina padalina preuzimaju višak vode te na taj način štite okolna, osobito naseljena područja.

To su područja izuzetno velike biološke raznolikosti i rijetkih staništa o kojima ovise ugrožene vrste.

U Zagrebačkoj županiji to su Odransko polje, Turopoljski lug, šuma Žutica, Sava kod Hruščice i Posebni ornitološki rezervat Sava-Strmec.

suma zutica

suma zutica2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA