DEMOGRAFSKE MJERE METROPOLE: ‘Roditelji odgajatelji’ odahnuli – krenule su isplate!

Podijelite članak

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje od siječnja do kolovoza prethodne godine.

Piše: Branimir Fagač

Ured za demografiju Grada Zagreba obavještava kako je započela isplata korisnicima prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja, a prema obavijesti Gradskog ureda za financije.

Inače, novčana se pomoć ostvaruje od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, a može ju ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.

Podsjetimo, pod pojmom ‘roditelj odgajatelj’ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života, te koja ispunjava i ostale uvjete koji su propisani odredbama ‘Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja’.

Komentiraj