ALARMANTNO: Čak 14 posto liječnika odlazi, a 45 posto razmišlja o odlasku iz Hrvatske

Čak 60 posto liječnika zaposlenih u javnom zdravstvenom sustavu bi sigurno ili vjerojatno povuklo suglasnost za prekovremeni rad, kao podršku zahtjevima da se liječnicima omogući da sami pregovaraju o svojim radnim pravima i obavezama.

Također, 86 posto liječnika vjerojatno ili sigurno je spremno sudjelovati u javnim prosvjedima za ostvarenje njihovih zahtjeva.

Rezultati su to istraživanja koje je u rujnu provela Hrvatska liječnička komora, čiji cilj je bio analizirati stavove liječnika o problemu protuzakonitog prekovremenog rada, stoji u priopćenju HLK-a koje prenosimo u cijelosti:

85 posto anketiranih liječnika kazalo je da radi u ustanovi u kojoj se dežura, a čak 67 posto liječnika uobičajeno radi prekovremeno. O nedostatku liječnika jasno govori i podatak iz ankete da je 1/3 ispitanih u redovno radno vrijeme uvijek raspoređena istovremeno na više od jednog radilišta.

Posebno zabrinjavaju odgovori na pitanje o mogućnosti nastavka liječničke karijere u inozemstvu. 14 posto liječnika već sada aktivno traži posao u inozemstvu ili su odlučili otići, a njih čak još 45 posto razmišlja o odlasku.

Kada uzmemo u obzir samo liječnike mlađe od 45 godina, onda se postotak onih koji razmišljaju o odlasku penje na 52 %. Podsjetimo, Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski liječnički zbor donijeli su 10. rujna zajedničku Rujansku izjavu, kojom upozoravaju na neodrživu situaciju u hrvatskom liječništvu i zdravstvenom sustavu.

U njoj upozoravaju Vladu da je vrijeme nečinjenja u zdravstvu isteklo te traže da žurno i bez odgode započne proces izrade i donošenja Zakona o plaćama liječnika. Uputili su zamolbu za žurni sastanak s predsjednikom Vlade na tu temu, ali već dvadeset dana izostaje ikakav odgovor iz Ureda premijera. Anketa je poslana na adrese 8.640 liječnika, a ispunilo ju je 3.185 liječnika, članova Komore.