ŽIVOTARENJE HRVATA: Blokirano 242.000 građana – dužni s kamatama 25 milijardi

Financijska agencija je iznijela podatke o broju ovrha na novčanim sredstvima zaključno s krajem listopada ove godine.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. listopada 2021. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 15.237 poslovnih subjekata, što je za 294 poslovna subjekta ili 1,9% manje u odnosu na listopad 2020. g.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4 milijarde kuna (glavnica), što je za 1,2 milijarde kuna (23,2%) manje u odnosu na listopad 2020. g.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. listopada 2021. g., evidentirano je 242.114 potrošača, što je za 2,1% manje nego prije godinu dana.

Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,2 milijarde kuna (glavnica), što je za 4,9% više nego u listopadu prošle godine.

Najveći dio duga, u iznosu od 5,8 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,7 milijardi kuna.