ZASTUPNIK ALEKSIĆ: Premijer i svita plešu po Lici i nije ih briga što su banke otele građanima 15 milijardi

Vlast se eno šepuri po Lici u borbi za prevlast. Nemaju oni niti obraza, niti morala, niti ih zanima pravna država… Za to vrijeme, banke se kupaju u likvidnosti od preko 30 milijardi kuna, a pola te likvidnosti zasnovano je na nepoštenu poslovanju, kaže među ostalim Goran Aleksić, zastupnik SNAGA-e i čovjek koji stoji uz oštećenike u slučaju franak.

Ovo je objava Aleksića ma Facebooku:

SVJEDOČANSTVO JEDNOG ODVJETNIKA KOJI JE RADIO U BANKARSKOM SUSTAVU (ZAŠTO O TOME NE PIŠE NOVINARKA GODEČ I NJEZINA KUĆA)

Na jednom od savjetovanja za odvjetnike koji zastupaju ili će tek zastupati oštećenike u slučaju franak, jedan od njih iznio je vrlo zanimljivo svjedočanstvo. Neću ga zasad imenovati, nego ću samo prenijeti njegovo iskustvo za vrijeme dok je radio za jednu austrijsku banku majku jedne hrvatske banke kćeri. Objasnio je kako tamo u Austriji banka majka nije imala niti jedan kredit ponuđen na način da se kamatna stopa mijenja odlukom banke, nego je u svakome kreditu ugovarana fiksna marža plus Euribor, ili plus Libor.

Jednom prigodom bio je taj odvjetnik u Zagrebu, u središnjici banke kćeri austrijske banke majke, i tamo su razmatrali novu kreditnu liniju. On je odmah primijetio da se u pripremljenim tipskim ugovorima pojavljuje odredba o kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke, bez ikakvih parametara koji na tu promjenu utiču. Pa je kao netko tko radi u pravnoj državi Austriji rekao kako takva odredba nije zakonita i da bi trebalo kamatne stope ugovarati na sličan način kao što to radi banka majka u Austriji, na način da se kamatna stopa sastoji od fiksnoga i promjenjivog dijela. Na to su mu u zagrebačkoj banci kćeri njegove kolegice i kolege objasnili da to u Hrvatskoj tako neće raditi, jer ih na to ne tjera niti HNB, niti vlast, niti se itko buni protiv takvoga načina kamatarenja.

Ta crtica govori o tome da su banke svjesno i namjerno ugovarale nepoštene kamatne stope, da su na taj način dodatno pljačkale hrvatske potrošače, i da je sve to bilo u svojevrsnom dosluhu s HNB-om i vlašću u Republici Hrvatskoj. Na moj upit, hoće li svjedočiti u kaznenom progonu protiv banaka, ako to bude potrebno, taj odvjetnik mi je rekao da hoće.

Sudac Radovan Dobronić također je radio u bankarskom sustavu i sve je znao o tome sustavu, i to je bio istinski blagoslov za sve nas, jer da je bilo koji drugi sudac vodio taj spor, tko zna kako bismo završili.

Moram dodati i to, kako su banke s pravnim osobama nasuprot potrošačima uglavnom ugovarale parametre za kamatnu stopu, ali su onda nakon što bi promjenjivi parametar pao za 75% prestale to primjenjivati, i opet bi mijenjale kamatne stope po svojem nahođenju, a ne po ugovoru. Tu nemamo nepoštenu ugovornu odredbu, nego imamo nepoštovanje ugovora od strane banke. Tako je npr. Vrana d.o.o. iz Biograda na temelju tužbe dobila sa zateznim kamatama oko milijun kuna zbog toga što banka nije smanjivala kamatnu stopu u skladu sa smanjivanjem Libora tijekom otplate kredita.

Unatoč tome, još uvijek postoje ekonomski liberali koji smatraju da je sve to bilo OK, unatoč presudama, unatoč već vraćenom novcu na temelju pravomoćnih presuda, unatoč potvrđenom protupravnom ponašanju banaka, još uvijek takvi ekonomski liberali tvrde kako je sve to bilo u redu.

A vlast – vlast se eno šepuri po Lici u borbi za prevlast. Nemaju oni niti obraza, niti morala, niti ih zanima pravna država. A sve ste to, dragi ljudi, svi vi sami sebi zamijesili jer podržavate baš takve kao što su ovi što se jučer šepure po Lici i snimaju kako plešu, pjevaju i vjeruju u svoju novu političku prevlast. A sve glumac do glumca. Premijer je glumac broj jedan, na faci mu vidim kako mu nije drago što mora glumiti, kako bi radije glumio u diplomaciji negdje vani, ali eto, ipak mora glumiti u RH.

Za to vrijeme, banke se kupaju u likvidnosti od preko 30 milijardi kuna, a pola te likvidnosti zasnovano je na nepoštenu poslovanju, i nikoga u Hrvatskoj za to nije briga osim ekipe s kojom sudjelujem već osmu godinu u naporima da se sudski, institucionalno i kako god ukaže na nezakonitosti u radu banaka.

Ono što je učinio Island, može učiniti i Hrvatska. Vratiti opljačkani novac građanima, i pohapsiti sve one koji su svjesno ugovarali tipskim ugovorima nepoštene ugovorne odredbe, kao i one koji su svjesno ugovore kršili. No, u RH je teško moguć takav scenarij, jer je vlast slizana s bankarima lopovima. Dapače, upravo su HNB i vlast oni koji su svojim nečinjenjem omogućili tu pljačku koja doseže 15 milijardi kuna ako uzmemo u obzir CHF kredite koji imaju dva nezakonita elemnta – i kamatu, i valutu, ali i ostale kredite s nezakonitim kamatnim stopama.

Najavljujem još jednom, ja ću nakon konačnih odluka Vrhovnoga suda RH poduzeti sve potrebne aktivnosti da kao pripadnik hrvatskog naroda, kao hrvatski građanin, kao zastupnik i kao član najbolje građanske udruge u Hrvatskoj, a možda i u EU, prijavim kazneno djelovanje banaka za koje imam sve potrebne dokaze.

Komentiraj