ZAGREBAČKI HOLDING: Govore se i pišu neistine o radno-pravnom statuse naših zaposlenika

Uprava Zagrebačkog holdinga oglasila se vezano za istupe i komentare pojedinih čelnika sindikata koji djeluju u Zagrebačkom holdingu d.o.o. i nekih kandidata na lokalnim izborima, a odnose se na radno-pravne statuse naših zaposlenika, što je i objavljeno u Jutarnjem listu 25. travnja, radi pravovaljanog informiranja javnosti, piše u priopćenju koje prenosimo u cijelosti.

“Nisu točni navodi kolege Zdravka Stoilkovića da samo radnici koji rade u posebnim uvjetima rada i tek ako liječnik utvrdi da su izgubili radnu sposobnost, a poslodavac im ne može ponuditi drugo adekvatno radno mjesto, a kako se navodi u naslovu članka (“Sindikat demantira: Radnici Holdinga ne odlaze u mirovinu sa “00.000 kn, nego sa zadnje tri plaće”), ostvaruju pravo na takve otpremnine.

Otpremnine se radnicima isplaćuju u slučajevima otkazivanja ugovora o radu ako su u radnom odnosu kod poslodavca na neodređeno vrijeme te kojima radni odnos prestaje nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca iz poslovno ili osobno uvjetovanih razloga, a iznos otpremnina utvrđen je Kolektivnim ugovorom za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. te iznosi 5.000,00 kuna neto za svaku navršenu godinu neprekinutog rada kod poslodavca, a najviše 200.000,00 kuna. Navedeni iznos otpremnina je utvrđen čl. 127. Kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. koji je dostupan javnosti na internetskim stranicama ovog Društva.

Nadalje, nije točan ni navod da se kategoriji radnika koje je spomenuo kolega Stoilković otpremnine isplaćuju samo ako  im poslodavac ne može ponuditi odgovarajuće radno mjesto. Kod ovog poslodavca ima niz primjera u kojima je poslodavac radniku ponudio druge odgovarajuće poslove, primjenjujući institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora.

S druge, pak, strane, ugovorima voditelja podružnica te ugovorima članova Uprave utvrđeno je da se otpremnina isplaćuje u iznosu od tri plaće ako, primjerice, budu opozvani s funkcije, a što ujedno predstavlja i razlog za otkazivanje, odnosno izmjenu ugovora o radu.

Tako je u 2020. godini zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu isplaćen iznos od 6.846.735,00 kn otpremnina za ukupno 48 radnika (141.208,33 kn prosječno po radniku), za odlazak radnika u starosnu mirovinu (temeljem čl. 92. Kolektivnog ugovora) isplaćeno je 2.476.790,59 kn otpremnine za 67 radnika (22.537,11 kn prosječno po radniku).

Što se ugovora voditelja podružnica tiče, isti se sklapaju na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine. Sadržaj tih ugovora ne predstavlja poslovnu tajnu. Sindikati, pa niti kolega Stoilković, nisu zatražili na uvid navedene ugovore kako bi bili u mogućnosti sami utvrditi kakav je sadržaj istih.

Netočan je i podatak da nema ujednačenosti u opisu rukovodećih radnih mjesta  jer su opisi radnih mjesta voditelja podružnica sastavni  dio njihovih ugovora.

Netočan je i podatak da ne postoji popis poslova radnih mjesta koji se obavljaju kod poslodavca s opisom tih poslova i koeficijentima složenosti poslova, budući da su pregovarački odbor poslodavca i sindikata dogovorili primjenu kataloga radnih mjesta koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja Kolektivnog ugovora, dok se ne ispregovara novi jedinstveni katalog.

Vezano za netočan navod gospodina Joška Klisovića da dok je gospođa Jelena Pavičić Vukičević obnašala funkciju zamjenice gradonačelnika, nitko u ovom društvu nije bio smijenjen. Podsjećamo da je opozvano  nekoliko voditelja podružnica – neki su prihvatili ponudu novog ugovora o radu i ostali raditi u sustavu, a otpremnine im nisu isplaćene (Autobusni kolodvor Zagreb), nekima je sporazumno prestao radni odnos (Čistoća), a nekima je otkazan ugovor o radu (Zagrebačke ceste), a u svakom pojedinom slučaju postupljeno je zakonito i u skladu sa sklopljenim ugovorima kojima su navedenim voditeljima podružnica bile ugovorene njihove obveze i njihova prava.”