ZAGREBAČKI HOLDING: Evo što kažu o nabavi 266 vozila za 16.681,00 kuna

Nakon što se u javnosti proširila vijest da Zagrebački holding nabavlja nove, luksuzne automobile, dok su brojne zgrade i domovi građana u raspadu od potresa iz ožujka, oglasili su se iz holdinga.

“Potaknuti medijskim objavama te interesom općenito, izvješćujemo vas kako je u tijeku tek postupak prethodnog savjetovanja kojega provodi Središnje tijelo sukladno čl.198. stavak (3) Zakona o javnoj nabavi, („Narodne novine“, broj 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Zagrebački holding d.o.o. i ovisna društva, putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba provode otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine s tri gospodarska subjekta koji ne obvezuje na sklapanje ugovora za 266 vozila procijenjene vrijednosti 16.681.00,00 kn.

Cijenu vozila po danu upravo će odrediti postupak nadmetanja koji tek treba uslijediti, a u kojem će se odabrati ekonomski najpovoljnija ponuda. Novi postupak nabave je pokrenut iz razloga što je prethodni Okvirni sporazum za najam osobnih vozila Grupa 1. vozila na dizelsko ili benzinsko gorivo br. NOS-37-A/17 je istekao u 2019. godini. Predviđeni broj dana najma po vozilu je 730. Zagrebački holding i ovisna društva nemaju vozni park sa vlastitim vozilima, već su prethodnih godina koristili vozila putem leasinga no zbog smanjenja troškova od 2017. godine uzimaju u najam vozila po danu za obavljanje poslovnih procesa u trgovačkim društvima. Vozila nisu specificirana za pojedina trgovačka društva već će se koristi po ovisno o stvarnim potrebama pojedinih društava.

Budući se radi o postupku sklapanja okvirnog sporazuma koji nije obvezujući Naručitelj je u istom naveo različite vrste i klase vozila: vozila niže klase, donje srednje klase, kombi vozila, dostavna vozila, vozila više srednje klase. Na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma provoditi će se postupak sklapanja ugovora po okvirnom sporazumu te će se tek tada biti poznata marka i tip vozila, količina, broj dana najma i za koje se trgovačko društvo se vozila odnose. Moguće je da pojedina vozila i navedena u okvirnom sporazumu ne budu ugovorena jer se radi o neobvezujućem okvirnom sporazumu”.

Komentiraj