ZA STARIJE OSOBE: Povećana naknada i blaži kriteriji za nacionalnu naknadu

Izmjenama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe Vlada je ublažila kriterije za ostvarivanje tog prava.

Izvor: Media servis

Detalje je na sjednici Vlade iznio resorni ministar Marin Piletić:

“Na način da snižavamo duljinu neprekidnog trajanja prebivališta prije podnošenja zahtjeva sa sadašnjih 20, na 10 godina, kao i da povećavamo prihodovni cenzus na dvostruki iznos nacionalne naknade odnosno na 300 eura.

Predlažemo i podizanje iznosa nacionalne naknade sa postojećih 120 eura na iznos od 150 eura.

Omogućujemo isplatu nacionalne naknade na adresu korisnika putem Hrvatske pošte‘‘.