UDRUGA FRANAK: Odluku o obeštećenju nakon konverzije donosi Vrhovni sud

Iz Udruge Franak oglasili su se nakon presude Suda Europske unije o slučaju Franak u kojoj, među ostalim, stoji da krediti u švicarskim francima ne spadaju pod direktivu o zaštiti potrošača.

“Nažalost, ono što nismo očekivali, ipak se dogodilo. Sud EU nije se proglasio nenadležnim za predmet C-567/20, ali svejedno nije odgovorio na postavljena pitanja.

To znači da se odluka o pravu na obeštećenje svih potrošača s konvertiranim kreditima seli na Vrhovni sud RH.

Mi obeštećeni nismo, i VSRH mora donijeti jedinu pravilnu odluku, a to je da vještačenjem na sudovima moraju biti utvrđena naša prava, jer pravnim mačem bez matematičkih izračuna nije moguće presjeći i utvrditi je li konverzijom postignuta ravnoteža prava i obveza između potrošača i banaka.

Potpuno je jasno da konverzijom nismo obeštećeni, ali o tome sada mora odlučiti VSRH!”, objavila je Udruga Franak na svojoj web stranici.