TOMAŠEVIĆ ISPUNJAVA OBEĆANJA: Gasi se 11 ureda – evo popisa novih

Objavljen je popis novih gradskih ureda u Zagrebu, a sve u sklopu velikog preustroja koji je najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ovo su imena novih ureda.

1. Stručna služba gradske uprave,
2. Ured gradonačelnika,
3. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu,
4. Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
5. Gradski ured za financije i javnu nabavu,
6. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
7. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
8. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
9. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
10. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
11. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,
12. Gradski ured za katastar i geodetske poslove,
13. Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
14. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,
15. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove,
16. Stručna služba Gradske skupštine.

Koji uredi prestaju s radom?

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju s radom:
1. Ured za programe i projekte Europske unije,
2. Ured za javnu nabavu,
3. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava,
4. Ured za zastupanje,
5. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
6. Gradski ured za sport i mlade,
6. Gradski ured za branitelje,
7. Gradski ured za zdravstvo,
8. Ured za demografiju,
9. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo,
10. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove,
11. Ured za upravljanje u hitnim situacijama,

Zašto 16, a ne 15 ureda?

Stručna služba Skupštine donedavno nije ni bila dio gradske uprave, no izmjenama Zakona o Zagrebu uvrštena je u upravu. Nova gradska uprava smatra kako Zakon o Zagrebu treba mijenjati i vratiti Stručnu službu Skupštine na upravljanje samoj Skupštini koja ima samostalne ovlasti. Do tih izmjena, Stručna služba Skupštine će nastaviti raditi i dalje kao samostalan ured.

Koja je ideja ovakvog preustroja?

U Gradu Zagrebu kažu da je cilj novog ustroja Gradske uprave jda postane javno odgovorna i učinkovita. To će se postići manjim brojem gradskih upravnih tijela i jasnim linijama odgovornosti, zajedno s promjenama u drugim segmentima, među ostalim, unapređenja sustava javne nabave, kvalitetnog upravljanja gradskom imovinom, unapređenja praksi zapošljavanja i organizacije rada, osnaživanja socijalnog partnerstva do digitalizacije rada gradske uprave i gradskih poduzeća.

Uvažavajući sve istaknute razloge, novim ustrojem gradskih upravnih tijela predlaže se znatno smanjenje njihova broja na način da se pojedina gradska upravna tijela spajaju, odnosno  preuzimaju poslove iz drugih gradskih upravnih tijela, određena se gradska upravna tijela ukidaju i ustrojava se jedno novo gradsko upravno tijelo, tako da se ustrojava ukupno 16 gradskih  upravnih tijela, poručuju iz Grada.

Odluka stupa na snagu 31. listopada

Zbog značajnih promjena u ustrojstvu gradskih upravnih tijela, u Gradu predlažu da ova odluka stupi na snagu 31. listopada 2021. Naime potrebno je vrijeme za prilagodbu budući da je proračun u potpunosti digitaliziran, odnosno poslovni se procesi oslanjaju na niz aplikacija koje je potrebno prilagoditi, što je zbog složenih poslova gradskih upravnih tijela i velikog broja proračunskih korisnika zahtjevno i u tehničkom i u organizacijskom smislu, poručili su iz Grada.