STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI: Stop financiranju političkih stranaka iz proračuna

Stranka rada i solidarnosti svoju političku aktivnost financira od članarina, donacija pravnih osoba, donacija fizičkih osoba, članskih doprinosa, prihoda po posebnim propisima iz proračuna te od financijske imovine.

Kaže se to u priopćenju Stranke rada i solidarnosti, koje donosimo u cijelosti:

Ta financijska sredstva Stranka koristi isključivo za ostvarivanje svojih ciljeva utvrđenih Statutom, Programom i godišnjim financijskim planom.

Financiranje stranke za redovno poslovanje i financiranje svih aktivnosti je transparentno, a sva izvješća o prihodima i rashodima, donacijama i drugo mogu se vidjeti na službenoj web stranici Stranke na web adresi https://www.365ris.hr/ financije/, odnosno na stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

U prvoj polovini 2020. godine Stranka rada i solidarnosti prikupila je sredstva temeljem donacija u iznosu od oko 600.000 kuna, i to je više nego što je pojedinačno prikupila bilo koja parlamentarna politička stranka u Hrvatskoj.

To nije slučajno, to je odraz političkog pristupa i opredjeljenja Stranke rada i solidarnosti da se značajnim dijelom financira donacijama članova stranke i građana koji podupiru stranački program i prepoznaju stranački rad orijentiran na stvaranju uvjeta za dostojanstven, siguran i prosperitetan život ljudi u našoj Domovini. Držimo da bi sve političke stranke u Republici Hrvatskoj trebale zauzeti isti kurs – obilno financiranje političkih stranaka iz državnog proračuna samo uljujkuje politički život i stvara uvjete za neproduktivne političke rasprave.

Evo o kakvim se iznosima radi – HDZ je iz Državnog proračuna za 2020. godinu do sada uprihodio 22.119.330,00 kuna, SDP 14.657.387,35 kuna, Most nezavisnih lista 5.444.172,45 kuna, Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati 3.654.829,05 kuna, Hrvatska seljačka stranka 1.941.627,93 kuna, Živi zid 1.142.134,08 kuna itd.

Novac koji prihoduju parlamentarne političke stranke iz državnog proračuna mogao bi se i trebao bi se iskoristiti za rješavanje stvarnih problema ljudi u Hrvatskoj, a ne za financiranje aparata političkih stranaka.

Stranka rada i solidarnosti na proteklim je izborima među onim političkim strankama koje su potrošile najmanje financijskih sredstava za političku kampanju, a preko 90 posto troškova pokriveno je, sve sukladno zakonu, donacijama kandidata na listama Stranke rada i solidarnosti, članova stranke i podupiratelja programskih načela Stranke rada i solidarnosti.

Komentiraj