PROMJENE U ZAKONU O RADU: Evo što očekuje poslodavce i radnike

Vlada je usvojila prijedlog zmjena Zakona o radu (ZOR) koje je sa sjednice uputila u Sabor, a sastavni su dio programa Vlade i uvrštene su u Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Izmjenama se uvodi novi način obavljanja stalnih sezonskih poslova, koji uključuju i rad na neodređeno vrijeme te mogućnost zakonitog rada izvan sezone. Uređuje se i kompletnije rad na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće ili rad na daljinu. Zanimljivo je da bi poslodavac imao pravo ući u prostor doma radnika ili u neki drugi prostor o kojem je radnik obavijestio poslodavca radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada radnika ako je to ugovoreno između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovorio s radnikom.

U izmjenama se propisuje i dodatna zaštita pojedinih kategorija radnika – primarno roditelja djece do osam godina života u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena i prekovremenog rada. Uređuje se i dodatni rad za drugog poslodavca, i to bez suglasnosti matičnog poslodavca i uz veći broj dopuštenih sati takvoga rada (osam sati tjedno ili duže, ali najviše 16 sati tjedno).

Novost je i pravo na neplaćeni dopust od pet dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva te pravo na odsutnost s posla jedan dan zbog hitnih obiteljskih razloga.

Ilustracija: Pexels.com

Također, propisuje se obveza ugovaranja plaće u bruto iznosu i njezine isplate na transakcijski račun radnika. Uređuje se i novi oblik rada putem digitalnih radnih platformi (npr. Glovo, Bolt, Uber itd.) radi zaštite osoba koje na taj način rade, ali isto tako i promicanja tog novog oblika rada, koji na tržištu već postoji.

Uvodi se izostanak prava na otkazni rok i otpremninu radnicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu radi poticanja poslodavaca na zadržavanje starijih radnika u radnom odnosu.

Novost je i mogućnost da članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora njime urede za sebe određena povoljnija materijalna prava.

Zakon bi stupio na snage početkom iduće godine, dok bi poglavlje koje se odnosi na reguliranje rada putem digitalnih radnih platformi stupilo na snagu 1. siječnja 2024. godine.