PRIJEDLOG VLADI: Umirovljenici imaju “formulu” za pošteniji izračun mirovina

Politička platforma Umirovljenici zajedno u programskim odrednicama od Vlade traži da se za izračun osnovice za mirovinu na bazi 41 godina staža i 65 godina života (41/65) kao glavni parametar uzima 75 do 80 posto neto plaće iz posljednjih ili pak vezanih najboljih 10 godina.

U sklopu tog prijedloga od Vlade traže povećanje aktualne vrijednosti mirovine (AVM) na minimalno 15 do 17 eura što bi značilo da osoba sa 41/65 ne može imati manju mirovinu od 615 eura bez obzira na visinu plaće tijekom radnog vijeka.

Također, Umirovljenici zajedno u 12 najvažnijih programskih odrednica Platforme traže i da se nakon 65. godine života ukine penalizacija radi prijevremenog umirovljenja, da se redovito usklađivanje mirovina radi kvartalno na bazi parametara rasta cijena i plaća uz primjenu 100 posto povoljnijeg faktora te da se u Zakonu o obiteljskim mirovinama pravo na nasljeđivanje dijela mirovine preminulog partnera poveća sa 27 posto na 50 do 60 posto uz podizanje limita na 1,5 prosječne plaće.

Uz to, traže i da se poveća stopa doprinosa za I. mirovinski stup i detaljno analizira problem efikasnosti II. mirovinskog stupa uz poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.