PREDAVANJEM I KNJIGAMA: Tanja Baran o hrvatskim svecima i blaženicima

Dominikanski samostan sv. Petra mučenika u Starom Gradu na Hvaru bio je domaćin predavanja „Svetost u prošlosti i suvremenosti – hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ koje je u nedjelju 31. srpnja 2022. nakon večernje mise održala doc. dr. sc. Tanja Baran, predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“.

Tom je prigodom dr. Baran predstavila dvije nove knjige koje je uredila, a obje su posvećene hrvatskim svecima i blaženicima. Jedna je „Hrvatski sveci i blaženici. Životopisi, molitve, likovni prikazi“, a druga „Sveti Marko Križevčanin. Život i djelo“.

Uvodno je starješina dominikanskoga samostana fr. Ante Kazoti okupljenima predstavio predavačicu i zahvalio joj na svim doprinosima koje Udruga „Dr. Stjepan Kranjčić“ daje za promociju svih hrvatskih svetaca i blaženika, a osobito dominikanskih blaženika Augustina Kažotića, Ozane Kotorske i mučenika fr. Dominika Barača. Naglasio je kako je dvodnevna proslava hrvatske svetosti u Starom Gradu na Hvaru doprinos pripremi za proslavu 700. godišnjice smrti bl. Augustina Kažotića, što će biti slavljeno sljedeće 2023. godine.

Predavačica je govorila o bogatim tradicija hrvatske svetosti tijekom prošlosti, o premalom broju hrvatskih kanoniziranih i beatificiranih hrvatskih ljudi, ali je i naglasila kako je u Hrvatskoj u tijeku oko 40 procesa za proglašenje blaženima što govori o tome da se hrvatski biskupi u novijem vremenu sve češće odlučuje za procese beatifikacije. Procese je predstavila kao dugotrajne, a uključuju rad povijesnih i teoloških komisija, najprije u biskupijama, a onda u Vatikanu, zatim molitvu, a onda i čudo, ako se ne radi o mučeničkoj kauzi, već o onoj u kojoj se kandidat za oltar želi beatificirati kao osoba kreposna života.

Zatim je Tanja Baran progovorila o svim proglašenim hrvatskim svecima i blaženicima pojedinačno, a predstavila je i svih četrdesetak kandidata za oltar, kao i desetak njih koje narod drži osobama na glasu svetosti.

Uslijedilo je predstavljanje dviju knjiga koje su uz Udrugu „Dr. Stjepan Kranjčić“ nakladnički supotpisali Nacionalno svetište sv. Josipa iz Karlovca i Glas Koncila, a obje je uredila dr. Baran. Prva je knjižica od osamdesetak stranica u kojoj su objavljeni opsegom i kvalitetom ujednačeni životopisi svih proglašenih hrvatskih svetaca i blaženika, svakome je pridružena službena molitva Crkve te više likovnih prikaza, većinom s izložbenoga projekta „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ koji je niknuo u Križevcima za potrebe manifestacije Dani hrvatskih svetaca i blaženika, a danas pod okriljem Nacionalnog svetišta sv. Josipa iz Karlovca putuje po cijeloj Hrvatskoj.

Knjižica „Hrvatski sveci i blaženici. Životopisi, molitve, likovni prikazi“ na kraju donosi i popis svih aktualnih kauza s osnovnim podacima o kandidatu te s godinom otvaranja kauze. „Sveti Marko Križevčanin. Život i djelo“ predstavljena je kao kapitalna knjiga posvećena trećem hrvatskom svecu Marku Križevčaninu u kojoj je 25 autora napisalo 21 znanstveni rad, a pridodani su i bogati dodaci, među kojima je iznimno opsežna bibliografija o trećem hrvatskom svecu od vremena njegove mučeničke smrti u slovačkim Košicama 1619. do današnjih dana.

Urednica je, koja je i sama napisala jedno poglavlje te knjige, istaknula je da su autori poznati hrvatski teolozi, povjesničari, komunikolozi te znanstvenici koji se bave književnom, likovnom i glazbenom umjetnošću te da su svojim doprinosima dali sveobuhvatan uvid u život i djelovanje bisera Katoličke Crkve sv. Marka Križevčanina o kojemu se premalo zna i govori u hrvatskoj vjerničkoj javnosti. Naglasila je da o sv. Marku u Hrvatskoj dosad nije održan znanstveni skup, a da se predstavljenom znanstvenom knjigom to željelo nadoknaditi.