POTRES NA BANOVINI: Pogledajte brojke o oštećenim objektima

Na potresom pogođenom području u Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je prijavljeno 30 305 oštećenih stambenih objekata, dok je pregledano 14 370.

Prenosimo izvješće Stožera:

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA Prijave: 30 305

Pregledano objekata: 14 370

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 173

Neuporabljivo zbog oštećenja: 1 937

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 578

Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1 808

Uporabljivo – bez oštećenja: 381 Uporabljivo bez ograničenja: 3 213

Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5 2

Komentiraj