ODLAZAK KARIKATURISTE: U Zagrebu u 84. godini preminuo Davor Štambuk

Podijelite članak

davor štambuk

Od posljedica gripe u Zagrebu je u 84. godini preminuo Davor Štambuk, sjajni karikaturist i , kako su ga zvali, pionir erotske karikature u Europi.

Posebno je stekao popularnost u Francuskoj gdje su ga svrstavali uz čuvene Lassalvyja i Hoviva, kao jednog od tri najuspješnija autora erotske karikature.

Prije no što se počeo intenzivnije baviti karikaturom, Štambuk je počeo raditi kao novinar u nekadašnjoj Sportskoj panorami.

Tada je za svoje intervju i sam radio crteže – ilustracije. Bio je dopisnik Narodnog sporta i Sportske štampe iz Splita, a počeo je raditi karikature za tjednik Arena.

Karikaturom Napoleona u njegovoj pozi s rukom u kaputu, dok drugom pridržava hlače da mu ne padnu, Štambuk je osvojio 1968. nagradu u Parizu.

Prešao je potom u najveći europski tabloid Ici Paris koji je imao nakladu veću od milijun primjeraka i tu je 1999. dočekao mirovinu.

Njegove su karikature u nas objavljivane i u magazinu Start, tjedniku Nedjeljna Dalmacija, u Slobodnoj Dalmaciji, Vjesniku, tjedniku Arena i još mnogim listovima i časopisima.

Dobio je brojna priznanja, a Ministarstvo kulture Francuske odlikovalo ga je 2003. godine redom Viteškog križa za umjetnost i literaturu.

Godine 2007. predsjednik Stjepan Mesić dodijelio mu je orden reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.

Objavio je i nekoliko knjiga među kojima su “Sex Made Man”, “Sex &….”, “Summertime”, “Split Tease”…

Komentiraj