NAKON NAJAVE PREMIJERA: Evo koliko bi mogle porasti plaće

 Nakon nove porezne reforme, kako ju naziva Vlada, plaće do 1300 eura trebale bi rasti i do 15 posto.

Kako piše Jutarnji list, država će za niže osobne dohotke nadoknaditi dio doprinosa za mirovinsko.

A najavljeno je kako se definitivno ukida prirez, ali ostavlja se mogućnost gradovima i općinama da povećaju stopu poreza na dohodak za onoliko koliko će izgubiti na prirezu.

Tako ako je neka lokalna jedinica imala prirez 10 posto, a porez na dohodak na plaće do 3981,69 eura mjesečno trenutačno iznosi 20 posto, onda će ta jedinica moći povećati porez na dohodak do 22 posto.

Tako zapravo premijer prebacuje lopticu u ruke gradonačelnika i načelnika jer će moći reći da je država ukidanjem prireza omogućila prostor za veće plaće-

A na lokalnim je čelnicima hoće li to doista biti tako ili do povećanja ukidanjem prireza neće niti doći ako će dizati porez na dohodak.