MEĐIMURJE ZNA I MOŽE: Kvalitetna hrana za školsku djecu – suradnja s domaćim OPG-ovima

U OSNOVNIM ŠKOLAMA ČIJI JE ŽUPANIJA OSNIVAČ OMOGUĆENI SVI PROSTORNI UVJETI ZA PRIPREMU KVALITETNIH OBROKA ZA NAŠE UČENIKE, DONESENA JE NOVA ODLUKA O KORIŠTENJU ŠKOLSKIH DVORANA, A S INVESTICIJAMA SE NASTAVLJA I OVE GODINE

Međimurska županija ponovo se istaknula kao jedna od najorganiziranijih u Hrvatskoj jer sve naše osnovne škole imaju prostorne uvjete za pripremu toplih obroka za sve učenike sukladno propisanom državnom pedagoškom standardu.

I dalje će se voditi posebnu brigu o djeci čije zdravstveno stanje zahtijeva prilagođenu prehranu, a od ravnatelja škola je zatraženo da u pripremi nutritivno najkvalitetnijih, kuhanih obroka za učenike surađuju s domaćim OPG-ovima i proizvođačima.

Od investicija su obnovljeni objekti područnih škola u Gornjem Hrašćanu i Donjem Vidovcu, okončana je prva faza izgradnje školske sportske dvorane OŠ Sveta Marija, uređeno autobusno ugibalište kod Osnovne škole Selnica, uređena je atletska staza kod OŠ Belica i prilazna cesta prema OŠ Strahoninec.

Pri kraju su radovi na sanaciji stolarije u školskoj sportskoj dvorani OŠ Štrigova te njezinim područnim odjelima u Prekopi i Železnoj Gori, u OŠ Goričan upravo se završava opremanje nove kuhinje, a u završnici su i dodatni radovi u Peklenici na sportskom školskom igralištu.

U Belici se uređuje ulaz u školu, a u OŠ Domašinec su obnovljeni kotlovnica i elektroinstalacije. Ubrzano se priprema projektna dokumentacija za izgradnju i dogradnju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana te spremno čekamo natječaje iz EU fondova s ciljem stvaranja uvjeta za jednosmjensku nastavu u svim međimurskim školama.

Također je donijeta Odluka o smanjenju cijena najma školskih sportskih dvorana s namjerom da se dvorane što više koriste od strane udruga i građana, da se otvore prema zajednici te da se u njima održava što više manifestacija. Odluka će vrijediti od 15. siječnja, a podrazumijeva umanjenje cijena za korisnike sportskih udruga i sportsku rekreaciju za 50% od dosadašnje cijene. Također, općine će moći koristiti dvoranu bez naknade za manifestacije koje su od posebnog interesa za samu općinu.