MARKO VUČETIĆ: Željezna zavjesa u Hrvatskoj – uskrsnuće patološkog nacionalnog subjekta

Podijelite članak

U srijedu, 13. 11. u 14.30 sati, u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zadru, u sklopu simpozija “30 godina od pada Berlinskog zida”, nezavisni saborski zastupnik Marko Vučetić imat će izlaganje naslovljeno “Željezna zavjesa u Hrvatskoj”.

Evo kako je Vučetić to najavio na Facebooku:

Govorit ću o uskrsnuću patološkog nacionalnog subjekta koji ignorira realnost povijesnih procesa, a samim time i simbole tih procesa, kao što je, primjerice, pad Berlinskog zida.

Našavši se izvan povijesti, taj subjekt ima stalnu potrebu parazitirati na povijesnim događajima, kako bi ih prevrednovao.

Taj subjekt je, u formi nacionalne patologije, izveo privatizacijsku pljačku, religiju sveo na politiku, a politiku na ‘vlasnika’ pravosuđa, taj patološki subjekt, iako se predstavlja u uzvišenoj nacionalnoj formi, zapravo ne podnosi nacionalne identitete, zato i ulazi u sukobe s pripadnicima nacionalnih manjina, zato i, pravno, povijesno, ekonomski i socijalno, destruira i tzv. identitet vlastite nacije.

Trideset godina nakon pada Berlinskog zida u Hrvatskoj je patološki nacionalni subjekt otkrio metafizički entitet Željezne zavjese, a sve kako bi i dalje opstao u alternativnoj zbilji i onemogućio uskrsnuće istinskog nacionalnog subjekta koji pripada zbilji i dijalogu, koji zbiljom i dijalogom izgrađuje državu.

Komentiraj