MALI DISTRIBUTERI GORIVA: Štitit ćemo svoje interese pred nadležnim institucijama RH

Iz Udruge malih distributera goriva reagirali za novu Vladinu Uredbu o izmjenama i dopuni uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata od dana 25. srpnja 2022. godine.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Udruga malih distributera goriva prije svega ističe kako je Uredbom koja je na snazi od dana 19. srpnja 2022. godine, u odredbi članka 5. određeno sljedeće:

‘Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe, a maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od 14 dana.’

Stoga, Vlada Republike Hrvatske je uz nesporno diskriminatorni i tržišno destabilizacijski utjecaj ograničavanja cijena naftnih derivata do sada, donošenjem Uredbe o izmjenama i dopuni uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata od dana 25. srpnja 2022. godine, unijela i potpunu pravnu i tržišnu neizvjesnost, budući da je postupila izravno u suprotnosti s odredbom važećeg pravnog akta koji je sama donijela i to za razdoblje za koje je sama odredila kao pravno obvezujuće.

Naime, cijene na burzi nafte i naftnih derivata formiraju se na način da unaprijed postoji dogovor oko sedmodnevnog ili četrnaestodnevnog obračunskog razdoblja s obzirom na cijene istih, odnosno ključno je da je unaprijed poznat model obračuna, kako bi distributeri goriva bili u mogućnosti s dobavljačima ugovoriti po kojoj će cijeni kupovati naftne derivate i plasirati ih za naredno sedmodnevno ili četrnaestodnevno razdoblje.

Ukoliko model obračuna cijena nije poznat unaprijed, a više nije niti se može pretpostaviti kakav će model obračuna biti, budući da je Vlada Republike Hrvatske već drugi put u potpunosti proizvoljno i nenajavljeno promijenila model obračuna sa sedmodnevnog na četrnaestodnevni i obratno, svi distributeri goriva koji nemaju pristup naftnim derivatima izravno iz rafinerije neće imati na raspolaganju naftne derivate niti ovaj niti sljedeći tjedan i tako sve dok ne bude unaprijed poznato koji model obračuna će se primjenjivati, što nesporno predstavlja diskriminaciju, a što će sve u konačnici nužno uzrokovati i problem s dostupnosti naftnih derivata na tržištu.

Stoga, Udruga malih distributera goriva zahtijeva od Vlade RH da se, ukoliko već donosi Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, jasno odluči za model obračuna cijena i male distributere goriva nužno obavijesti jedan dan unaprijed o izabranom modelu, a s ciljem preveniranja gore opisanog pravno i tržišno neprihvatljivog postupanja Vlade Republike Hrvatske.

Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata od dana 25. srpnja 2022. godine, u odnosu na male distributere goriva opetovano je grubo povrijeđeno pravo na poduzetničku i tržišnu slobodu, kao i pravo na jednak pravni položaj na tržištu koji je država dužna osigurati svim poduzetnicima, a koja prava predstavljaju temelj ustavnog uređenja Republike Hrvatske i osnovne vrijednosti pravne stečevine Europske unije koja počiva na načelu slobode tršišta i tržišnog natjecanja. Stoga će Udruga malih distributera goriva, s ciljem očuvanja vlastitog opstanka, radnih mjesta, prevencije daljnje štete i očuvanja temeljnih vrijednosti Ustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije, poduzeti sve odgovarajuće pravne radnje i zaštititi svoja prava i legitimne interese pred nadležnim institucijama Republike Hrvatske.