HUP I SSSH PIŠU PREMIJERU: Traže hitno rješenje problema javnog linijskog prijevoza putnika

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uputili su pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traže hitan sastanak u vezi regulacije javnog linijskog prijevoza, što je kako napominju, trebalo biti realizirano još prije tri godine, stoji u priopćenju koje prenosimo u cijelosti.

“Nastavno na naš zajednički dopis od 1. ožujka 2021. (u prilogu) obraćamo Vam se u ime privatnih autobusnih prijevoznika, okupljenih u Hrvatskoj udruzi poslodavaca – Udruzi prometa, koji obavljaju 80 posto javnog prijevoza na županijskim i međužupanijskim linijama do 100 km, mahom u rubnim i ruralnim područjima Republike Hrvatske te u ime 7.000 radnika koje predstavljaju sindikati udruženi u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) – Sindikat prometa i veza Hrvatske, kao i ostali sindikati vozača i prometnih radnika Hrvatske.

Radnici, vlasnici i upravljačka tijela navedenih prijevoznika solidarizirali su se u zajedničkom izražavanju nezadovoljstva zbog pasivnosti i nedjelotvornosti nadležnih tijela javne vlasti u provedbi već gotovih zakonskih rješenja kojima se regulira javni linijski prijevoz putnika. Ovakvo stanje otežano je opstrukcijom tripartitnog socijalnog dijaloga, formaliziranoga kroz Gospodarsko-socijalno vijeće, od strane pojedinih tijela državne uprave. Naprosto frustrirani inertnošću, parcijalnim interesima, a usudili bismo se reći i nedoraslošću pojedinih dužnosnika da se suoče s problemima u sustavu koji regulira javni cestovni prijevoz putnika, izražavamo ozbiljnu zabrinutost jer je očito da je u ovakvim uvjetima nemoguće osigurati obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika kao javnog dobra čije je izvršavanje u javnom interesu dužna osigurati Republika Hrvatska.

Stoga smatramo moralno ispravnim ponovo Vam se obratiti, ovoga puta problematizirajući neodlučnost tijela javnih vlasti u provedbi zakona, prema kojem je sustav organiziranog javnog linijskog prijevoza trebao biti uspostavljen još prije tri godine. Zabrinutost je tim veća jer ostaje sve manje vremena da se osigura ekspanzija poslovanja i održi trenutno stabilan trend zapošljavanja u ovom sektoru gospodarstva, dok je za poboljšanje uvjeta rada radnika u sektoru potpisivanje ugovora o javnom linijskom prijevozu preduvjet bez kojeg se ne može. Naime, već tri godine radnici i privatni pružatelji usluge javnog prijevoza nisu u mogućnosti planirati svoje poslovanje, perspektivu svojih tvrtki i zaposlenika.

Probleme privatnih autobusnih prijevoznika u više navrata pokušali smo artikulirati svim dostupnim službenim kanalima kao odgovorni socijalni partneri, poštujući institucije ove države, za razliku od određenih dionika istog tržišta koji potiču na govor ulice. Razumijevajući proces usvajanja javnih politika i mjera i način na koji se donose pojedine odluke koje se reflektiraju na gospodarstvo, želimo vjerovati da će prijevoznicima i njihovim zaposlenicima biti poznat smjer u kojem će se politika odrediti prema javnom linijskom prijevozu putnika na županijskim i međužupanijskim linijama do 100 km, sve kako bi znali planirati svoju budućnost i prilagoditi svoje poslovanje, definirati uslugu koju će ponuditi građanima i to pravovremeno komunicirati s javnošću.

Radnici s pravom traže odgovore o perspektivi svojih radnih mjesta unutar tvrtki, a koje im uprave trenutno ne mogu dati zbog sljedećeg: – Ugroženo je održavanje većine autobusnih javnih linija zbog zablude u koju su prijevoznici dovedeni jer su sve poslovne i investicijske planove utemeljili na Zakonu. – Zakon je predviđao da se do 30. studenog 2019. javni prijevoz organizira ugovorima o javnim uslugama, što nije realizirano, iako je to jedini model koji se primjenjuje u EU za financiranje nerentabilnog javno linijskog prijevoza ali od vitalnog interesa za građane, što stvara obvezu državi da ih financira na način dopušten pravilima EU. – Uredba 1370/2007 od 3. prosinca 2019. ima direktnu primjenu, za što Republika Hrvatska nije spremna. – Zbog pravne nesigurnosti, tvrtke ne mogu više održavati svoje poslovne planove, tj. upitno je održavanje linija i radnih mjesta.

Ova djelatnost je kapitalno intenzivna i prijevoznici su pod velikim i dugoročnim obvezama, koje su sada dovedene u pitanje. – Prijevoznicima je direktno onemogućeno korištenje EU fondova (preduvjet su ugovori o javnim uslugama). – Sada je 1.611 km2 teritorija i 1,5 milijun stanovnika RH pokriveno ugovorima o javnoj usluzi, dok gotovo 55.000 km2 i čak 2,8 milijuna stanovnika RH nije. – Privatni pružatelji usluga javnog prijevoza putnika i njihovi zaposlenici koji javni prijevoz ne obavljaju putem ugovora diskriminirani su u odnosu na javne pružatelje iste usluge koju obavljaju temeljem ugovora (gradski prijevoz, HŽPP, Jadrolinija…).

Ne ulazeći u razloge zbog kojih javni autobusni linijski prijevoz putnika još uvijek nije riješen, a unatoč zaključcima GSV-a i RS pri MMPI, ukazujemo Vam na kronološki slijed donesenih propisa i pravnih akata nužnih za reguliranje navedene materije, kao i akte koje treba donijeti u svrhu realizacije javne usluge prijevoza putnika: • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN41/18; 98/19; 30/21) • Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN116/19) • UREDBA (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 • Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (NN43/21) • Potrebno je donijeti: Odluku o raspodjeli sredstava za javni linijski prijevoz putnika na županijskim i međužupanijskim linijama do 100 km na koju suglasnost daje Ministarstvo financija i koja je prema našim saznanjima spremna, sredstva su osigurana te nije jasno zašto još nije donesena.

Suočeni sa svim navedenim problemima, nekoliko puta smo zatražili sastanak s Vama, budući je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prekoračilo sve rokove za rješavanje problema javnog linijskog prijevoza. No, unatoč Vašem posredovanju prema resornom ministarstvu u rješavanju ovog problema, rezultati su u potpunosti izostali, prema našem mišljenju, zbog nedovoljne zainteresiranosti i neoperativnosti za to zaduženih osoba u ministarstvu. Slijedom navedenog, potrebno je: 1. Žurno donijeti Odluku o raspodjeli sredstava iz državnog proračuna prema županijama (potpisnicama ugovora s prijevoznicima) od strane Vlade RH i to već na prvoj sljedećoj sjednici Vlade 2. Spriječiti diskriminaciju privatnih autobusnih prijevoznika i njihovih radnika u odnosu na prijevoznike u vlasništvu javnog sektora (privatnici za istu uslugu prijevoza još uvijek nemaju ugovore o javnoj usluzi, i to sukladno Zakonu, dočim ih javni imaju) 3. Osigurati pravnu sigurnost privatnih prijevoznika sklapanjem ugovora o javnoj usluzi javnog linijskog prijevoza sukladno Zakonu. U tu svrhu nužno je pristupiti neodgodivom potpisivanju ugovora s prijevoznicima, a temeljem zaključaka dviju sjednica GSV-a (228. i 231.) 4. Nastaviti s izuzetno uspješnom mjerom Vlade RH – potporom za očuvanje radnih mjesta – za sve tvrtke koje i dalje imaju pad poslovanja i ispunjavaju propisane kriterije, kako bi se premostilo razdoblje do potpisivanja ugovora i uspostave njihove pune primjene. Ovo je posebno važno za prijevoz putnika na linijama u ruralnim područjima.

Naime, broj putnika drastično pada, među ostalim i zbog prestanka škole i korištenja godišnjih odmora stanovništva te je neodrživ bez državne potpore jer tijekom dva do tri mjeseca prijevoznici neće moći do sredstava za izvršenu uslugu. Poštovani predsjedniče Vlade RH, Kao što smo na početku naveli, uvjereni smo kako ste dosad već upoznati s problemom i rješenjima koja, usprkos hitnoj izmjeni Zakona i donošenju vladine Uredbe, i dalje izostaju.

Stoga Vaš odgovor kao i termin za žurno održavanje sastanka očekujemo najkasnije do petka, 4. lipnja 2021. Naglašavamo da smo posljednje tri godine bili više nego aktivni u predlaganju rješenja i više nego strpljivi čekajući konačnu provedbu europskih i nacionalnih propisa no, u međuvremenu, su i prijevoznici i radnici dovedeni do ruba. S obzirom da smo do sada iscrpili sve institucionalne i službene kanale komunikacije, nalazimo se pred situacijom da moramo, zbog odgovornosti prema svojim korisnicima, zaposlenicima i vlasnicima, od sljedećeg tjedna početi poduzimati daljnje korake.”