HUBOL NIJE U PRAVU: Bolnički sustav ima dostatne količine remdesivira – kaže Beroš

Bolnički sustav ima dostatne količine remdesivira za ciljano liječenje teško oboljelih od COVID-19 stoji u priopćenju Ministarstva zdrastva koje prenosimo u cijelosti.

U 37 bolnica u Hrvatskoj trenutno se liječi 613 pacijenata oboljelih od COVID-19, od čega je njih 39 u jedinicama intenzivne skrbi s teškom kliničkom slikom. Kako lijek remdesivir kao i ostali lijekovi za oboljele od COVID-19 nije namijenjen za široku primjenu već isključivo za ciljanu skupinu hospitaliziranih pacijenata koji zadovoljavaju smjernice i posebne kriterije da bi se lijek upotrijebio i ostvario očekivani učinak u liječenju, lijek remdesivir ne primjenjuje se na sve hospitalizirane pacijente te su zalihe dostatne trenutnim potrebama bolnica. Sukladno tome i aktualnim potrebama pojedinih bolnica, kojima nedostaje remdesivira, iste mogu međusobno dopunjavati potrebe za tim lijekom, što je i do sada bio slučaj tijekom epidemije.

“Ne stoje javno iznesene tvrdnje pojedinih zdravstvenih djelatnika i liječničkih udruga koje paušalno, bez utemeljenih činjenica, govore o nedostatnosti remdesivira za potrebe pacijenata koji se nalaze na liječenju u našim bolnicama, jer iz svih izvješća iz bolnica razvidno je da lijeka ima, te su bolnice kojima treba remdesivir za njihove pacijente u mogućnosti nadomjestiti trenutni nedostatak lijeka međusobnom koordinacijom što je uvriježena praksa usvojena tijekom epidemije.”, – kaže ministar zdravstva Vili Beroš i dodaje da o potrebi primjene remdesivira za svakog pacijenta odlučuje liječnik specijalist, a na ravnateljstvu i nadležnim službama svake bolnice je da pravodobno osiguraju lijekove za svoje pacijente transferom iz bolnica koje ga imaju na zalihama više od trenutnih vlastitih potreba.

U tijeku su postupci za ugovaranje i nabavku novih količina remdesivira za potrebe hrvatskih bolnica putem objedinjene nabave u okvirima Europske unije.