DAVOR NAĐI: Sindikalna članarina kao postotak neto plaće je bolja za sve

Saborski zastupnik i predsjednik stranke FOKUS Davor Nađi, predstavio je  Prijedlog zakona o sindikalnim članarinama koji je podnio u Hrvatskome saboru.

„Osim jedne odredbe u Zakonu o radu, zakonodavstvo Republike Hrvatske se slabo dotiče pitanja sindikalne članarine. Financiranje sindikata putem članarina, a pogotovo određivanje visine članarine, u potpunosti je prepušteno internim aktima sindikata. U pravilu, većina sindikalnih članarina se određuje u postotku plaće, često u postotku bruto plaće, koji se usteže i uplaćuje sindikatu, no aktualna praksa se razlikuje od sindikata do sindikata“, rekao je Nađi koji smatra da bi svaki član sindikata trebao bez ikakvih problema moći izračunati točan iznos članarine koji mu se usteže od plaće.

Nađi kao rješenje predlaže Zakon o sindikalnim članarinama: „Prijedlog stranke FOKUS je da se sindikalne članarine mogu obračunavati na dva načina: u postotku neto plaće ili kao fiksni iznos. Kada bi se visina sindikalne članarine određivala kao postotak neto plaće, ne zadirući pri tome u slobodu udruživanja i slobodu određivanja iznosa članarine, znatno veći broj ljudi mogao bi izračunati koliko točno iznosi sindikalna članarina, odnosno koliko će mu se novca ustezati od plaće i prije nego što dobije prvu platnu listu. Upravo je to osnovno pitanje koje se želi urediti ovim Prijedlogom zakona“, istaknuo je zastupnik FOKUS-a.

Podsjetimo, istraživanjem financijske pismenosti krajem 2019. pokazano je da je razina financijske pismenosti u Hrvatskoj još uvijek dosta niska, što je posebno istaknuto za mlađe od 29 godina starosti. Svaki član sindikata trebao bi bez ikakvih problema moći izračunati točan iznos članarine koji mu se usteže od plaće. Prosječna osoba u Republici Hrvatskoj pod pojmom „plaća“, podrazumijeva neto iznos plaće. Takav način razmišljanja i postupanja očituje se i u činjenici da se izraz „bruto plaća“ treba posebno naglasiti u razgovoru, jer bi u suprotnom došlo do očekivane zablude.

Nađi dalje ističe: „S obzirom da prihodi sindikata proizlaze iz načina određivanja njihovih članarina, upravo taj način određivanja članarina može utjecati na ciljeve koje si sindikalni vođe postavljaju. Pa tako, primjerice, u slučajevima gdje se sindikalne članarine određuju u postotku od bruto iznosa plaće, prihodi sindikalnih organizacija povećavaju se samo u slučajevima kada se poveća bruto plaća, ali ne i u slučaju kada se plaće porezno rasterete. Iz tog razloga sindikati imaju motiv samo tražiti od poslodavca povećanje osnovice ili koeficijenta, čime se povećava bruto plaća. S druge strane, nemaju motiva tražiti smanjenje poreza i doprinosa iz plaće jer se povećanjem neto plaće ne povećava iznos članarine koju članovi sindikata uplaćuju. No, ukoliko će sindikati, motivirani obračuna članarine u postotku neto plaće, krenuti zagovarati i porezna rasterećenja dohotka što je u interesu njihovih članova, time bi se njihova pozicija na gospodarsko-socijalnom vijeću barem u nekim pitanjima približila poziciji poslodavaca. To bi, vjerujemo, bilo dobro za otvaranje konstruktivnog dijaloga s malo više sluha između poslodavaca i sindikata, čega je posljednjih godina, pa i desetljeća, u značajnoj mjeri nedostajalo.“

Eventualno donošenje ovog zakona rezultirati će s više pozitivnih posljedica, kako za članove sindikata i one koji razmišljaju o učlanjenju, tako i za sindikate kao organizacije i za društvo u cijelosti. Prvenstveno, sadašnji i budući članovi sindikata moći će bez problema odrediti koliko točno iznosi sindikalna članarina. Korištenjem neto iznosa plaće kao osnovice za izračun visine sindikalne članarine, svako povećanje neto plaće ujedno će utjecati i na povećanje sindikalne članarine, bez obzira dolazi li ono kao posljedica rasta bruto plaće ili kao posljedica rasterećenja plaća od nameta. Ovaj prijedlog zakona također ide u prilog jačanju transparentnosti i financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj, prije svega među članovima sindikata, odnosno radnicima, bez obzira na sindikalno članstvo.

„Promicanjem temeljnih društvenih vrijednosti poput transparentnosti, pružanjem cjelovitih informacija, osnaživanjem građana i jačanjem financijske pismenosti, ali i odgovornosti, doprinosimo napretku društva u cjelini, to će biti najveća dobit ovim zakonom“, zaključio je Nađi.

Stranka FOKUS je prijedlog Zakona o sindikalnim članarinama objavila na svojim internetskim stranicama gdje se nalazi i detaljnije pojašnjenje, ali i mogućnost davanja komentara zainteresiranih dionika, na sljedećoj poveznici: https://nadjirjesenje.hr/blog/nadi-podnio-prijedlog-zakona-o-sindikalnim-clanarinama .

Komentiraj