DALIJA OREŠKOVIĆ: Ne smije jedan pravni sustav postojati za građane a drugi za HDZ i Plenkovića

Najvažnije među pitanjima koja ću postaviti danas na Antikorupcijskom vijeću je pitanje postoji li uopće Hrvatska kao pravna država?

Kaže to Dalija Orešković, zastupnica stranke Centar, koja na Facebooku podsjeća na na izjavu predsjednika Vrhovnog suda RH Radoovana Dobranića, kada je riječ o ugovoru kojim je INA predana Mađarima.

Dalija Orešković u objavi kaže:

“Ugovori koji su posljedica kaznenog djela, nemaju učinak u pravnom poretku, ništetni su po sili zakona. Ovo pravilo odnosi se i na ugovor kojim je INA predana Mađarima”, tako govori predsjednik Vrhovnog suda RH Radovan Dobronić.

Najvažnije među pitanjima koja ću postaviti danas na Antikorupcijskom vijeću je pitanje postoji li uopće Hrvatska kao pravna država? Pitat ću prof. Sinišu Petrovića, jednog od najvećih domaćih autoriteta za trgovačko pravo, njegov stav o ništetnosti ugovora o prijenosu upravljačkih prava o kojoj govori predsjednik Vrhovnog suda.

Ne bi smio jedan pravni sustav postojati za hrvatske građane, a neki sasvim drugi za Andreja Plenkovića i njegov HDZ. Naime, niti jedan ugovor koji je u domeni građanskog (civilnog, privatnog), pa tako i trgovačkog prava, a upravo je takav ugovor o prijenosu upravljačkih prava u INA-i, ne može biti iznad prisilnih odredbi javnog prava, jer javno pravo ugovorne strane ne mogu svojom voljom promijeniti niti isključiti.

Takvo tumačenje vrijedi u hrvatskom pravnom poretku za bilo koga od nas, za bilo koju fizičku ili pravnu osobu. Ono vrijedi čak i kada država sklapa ugovore u domeni građanskog prava, jer tada ne izvršava vlast, već je samo jedna od ugovornih strana u nekom građanskopravnom odnosu.

Ukoliko smo kao država doista izgubili pravnu samosvijest pa više ne razumijemo da nakon pravomoćnosti presude kojom je utvrđeno da je Ivo Sanader kriv za koruptivno kazneno djelo, odredbe ugovora kojeg je tim kaznenim djelom sklopio više ne postoje i ne vrijede, možemo tada reći da smo u pravnom smislu na određeni način izgubili i državu, a ne samo INA-u kao važnu energetsku kompaniju.

A za to nam nisu krivi Mađari, za to smo krivi mi sami. Stoga pozivam hrvatsku stručnu javnost da se o ovoj okolnosti oglasi. Kad već na vlasti nemamo političare kojima je prioritet štititi hrvatske nacionalne interese, vrijeme je da glavnu riječ preuzmu dosljedne i nepotkupljive osobe struke. Vrijeme je da se pokaže koliko takvih imamo u Hrvatskoj.