ĆIRILICA U VUKOVARU: Odluka Ustavnog suda mora se poštivati – kaže Šeparović

Sve je moguće u državi Hrvatskoj, pa i to da neka gradska odluka bude u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda.

Tako je Gradsko vijeće Vukovara danas objavilo zaključak u kojem stoji da se nisu se stekli uvjeti za ravnopravnu upotrebu ćirilice u Vukovaru, što je suprotno je to odluci Ustavnog suda koji je u srpnju ove godine odlučio da se prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju unaprijediti.

O odluci Gradskog vijeća Vukovara predsejdnik Ustavnog suda Miroslav Šeparović je rekao:

“Očekujemo da se odluka Ustavnog suda poštuje i da Vlada Republike Hrvatske osigura njezino provođenje. Sva tijela državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su u okviru svog djelokruga provoditi odluke Ustavnog suda.

U pravilu se u predizborno vrijeme Ustavni sud suzdržava od donošenja odluka koje imaju političke posljedice.

Pričekat ćemo Odluku Gradskog vijeća Vukovara i njezino obrazloženje i onda odlučiti o daljnjem postupanju. Ustavni sud poziva na poštivanje Ustava i zakona te dijalog, međusobno uvažavanje i toleranciju te smirivanje tenzija”.

Podsjetimo, gradonačelnik Vukovara danas je, podsjetimo, rekao kako “nisu učinjeni potrebni preduvjeti kako bi se uvela posebna prava u okviru ravnopravne uporabe jezika i pisma srpskoj manjini u Vukovaru”.