BANKE SE NE DAJU: HUB komentirao presudu Vrhovnog suda o “švicarcima”

Hrvatska udruga banaka osvrnula se na današnju presudu Vrhovnog suda da su banke povrijedile prava korisnika kredita u švicarskim frankima.

Priopćenje HUB-a prenosimo u cijelosti:

Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na europskoj razini. VSRH ovime nije u bitnome dao nikakva nova prava korisnicima kredita, niti je odredio svoj stav u pogledu individualnih parnica.

Činjenica jest da su u određenom dijelu korisnici kredita pokrenuli svoje individualne sporove do 13. lipnja ove godine i da se povodom toga pojavljuju različite pravne situacije ovisno o pojedinačnim statusima svakog korisnika kredita.

VSRH se u ovoj odluci dodatno osvrnuo jedino na pitanje Zakona o potrošačkom kreditiranju tj. pravu na konverziju. U vezi toga VSRH nije ulazio u individualna prava ovom odlukom već samo načelno u pitanje da je kolektivni spor kao takav dopušten i nakon tog Zakona.

Ako gledamo u cjelini rezultat kolektivnog spora moglo bi se zaključiti da je s jedne strane jasno što se postiglo tzv. Zakonom o konverziji u smjeru da je time omogućeno pravo na zamjenu valute.

Sva druga pitanja ostala su otvorena u sferi individualnog prava i sudovi će morati ovisno o individualnim uvjetima i pravilima sudske procedure pojedinačno odlučivati. To samo po sebi govori da rezultati neće biti jednoznačni.

Komentiraj