PETROV SINDIKATIMA: Ne vjerujem da se trebalo prijetiti tužbama

Moglo bi Vas zanimati...