ZVONO NA UZBUNU: Lani gotovo 50 posto više spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece

Tijekom 2021. godine u Hrvatskoj je otkriveno 9045 kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji, što upućuje na to da se nastavlja višegodišnji trend porasta te vrste kriminaliteta.

Drastično povećanje od 47,3 posto evidentirano je tijekom prošle godine u odnosu prema 2020., i to u grupi kaznenih djela protiv spolne slobode, zajedno s kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, piše Glas Slavonije.

Lani je policija ukupno evidentirala takvo 891 kazneno djelo, pri čemu je zabilježen znatan porast broja kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. Kao i prijašnjih godina, najzastupljenije je kazneno djelo povrede djetetovih prava, konkretno, tijekom 2021. evidentirana su 2424 takva kaznena djela, što je 10 posto više u odnosu prema proteklom razdoblju. U povodu obilježavanja Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece i Međunarodnog dana djeteta, MUP poziva javnost da se aktivno uključi u već poznatu Europolovu kampanju “Reci ne!”, koja se u Hrvatskoj provodi od 2017. godine.

– Na inicijativu Vijeća Europe, 18. studenoga svake godine obilježava se Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja s namjerom da se osvijesti javnost o seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju djece te da se pruže informacije o pravovremenoj prevenciji uz potrebu promocije Lanzarotske konvencije, dok se 19. studenoga na inicijativu UN-a obilježava Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece. Postoje razni oblici nasilja prema djeci, a podatci Vijeća Europe pokazuju da je jedno od petero djece žrtva nekog oblika seksualnog nasilja – doznajemo iz policije.

Konvencija o pravima djeteta kao i novodonesena Strategija Europske unije o pravima djeteta sadrže jasne i univerzalne standarde koje države članice moraju jamčiti svakom djetetu, a jedan od ključnih standarda je jamčiti i osigurati djeci pravo na sigurnost kako u stvarnom tako i u digitalnom okružju. Osiguranje potpunog i sigurnog digitalnog okružja za djecu zahtijeva sustavnu edukaciju i senzibilizaciju kako bi se otklonili svi potencijalni rizici povezani s nasiljem nad djecom u digitalnom okružju.

Online seksualno iskorištavanje djece odnosi se na seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 18 godina, kao i na neovlašteno snimanje, proizvodnju, nuđenje, činjenje dostupnim, distribuciju, širenje, uvoz, izvoz, pribavljanje za sebe ili drugoga, prodaju, davanje, prikazivanje, posjedovanje, svjesno pristupanje preko informacijsko-komunikacijskih tehnologija materijalima koji predstavljaju spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece.

– Modaliteti seksualnog iskorištavanje djece na internetu neprestano se razvijaju i oblikuju usporedno s razvojem tehnologije. Mobilna povezanost, sve veća pokrivenost interneta u zemljama u razvoju, razvoj mogućnosti kolanja novca (oblika plaćanja) pružaju visoku anonimnost zlostavljačima/počiniteljima kaznenih djela, što pak omogućuje uzlazni trend komercijalizacije prijenosa uživo seksualnog zlostavljanja djece – pojašnjavaju iz Ravnateljstva policije.