ZA STARIJE OD 65 GODINA: Za one bez mirovine od sljedeće godine nacionalna naknada

Oko 19.700 građana i građanki starijih od 65 godina, koji ne primaju mirovinu, primat će nacionalnu naknadu za starije osobe od 1. siječnja 2021. godine.

Procjena je to Vlade koja je u parlament poslala zakonski prijedlog po kojem se od 1. siječnja uspostavlja ta naknada koja zapravo znači provedbu plana da se uvede nacionalna mirovina, o čemu se u Hrvatskoj govori već 20 godina.

Starije će osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu dobivati naknadu koja će u sljedećoj godini iznositi 800 kuna, odnosno bit će jednaka minimalnoj zajamčenoj naknadi koju dobivaju siromašni građani. Od 2022. godine naknada za starije usklađivat će se za stopu porasta indeksa potrošačkih cijena

Naknada će biti i dvjestotinjak kuna manja od zajamčene mirovine koju dobivaju građani koji su ostvarili barem 15 godina staža. Vlada je procijenila i to da će naknada imati više korisnika u 2022. godini, čak 21.550, piše Novi list.

Na naknadu će imati pravo svi koji nisu stekli uvjete za mirovinu, odnosno nemaju barem 15 godina staža, hrvatski su državljani i državljanke i u Hrvatskoj žive neprekidno najmanje 20 godina prije podnošenja zahtjeva.

Uvjet će biti i to da žive u kućanstvu u kojem primanja ne prelaze 800 kuna po članu. Iako će iznos naknade za starije biti na razini socijalne pomoći, pravo na njezino primanje ostvarit će više ljudi. Socijalnu pomoć, odnosno zajamčenu minimalnu naknadu, prima oko 73.000 osoba koje nemaju novca za uzdržavanje niti su ga u mogućnosti zaraditi radom, ali među njima je, prema podacima što ih je u svom izvješću za prošlu godinu iznijela pučka pravobraniteljica Lora Vidović, nešto više od 8.000 osoba starijih od 65 godina.

Procjenjuje i to da će u sljedećoj godini isplata nacionalne naknade državni proračun koštati 134 milijuna kuna, a u 2022. godini 184 milijuna kuna.