VLADA OBJAVILA: Ovo su nove cijene šećera. mljevenog mesa, lopatica…

Na sjednici Vlade građanima su predstavljene nove cijene četiriju prehrambenih proizvoda, koje je Vlada još u rujnu uvrstila na popis među devet proizvoda ograničenih cijena.

Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je kako je to mjera koju je Vlada donijela u svrhu pomoći građanima.

“Prijedlog ove odluke ide u smjeru da se cijena ulja i mljevenog mesa ograniči na način da se ona smanji za dvije kune, odnosno 26 centi, a da se zbog tržišnih kretanja cijena šećera i svinjske lopatice poveća za dvije kune, odnosno 26 centi.

Na taj način i dalje bi cijene ovih devet proizvoda bile ograničene, a ograničenje bi trajalo do 31. ožujka ove godine, odnosno do kraja koji je predviđen za paket naših mjera iz rujna.”