VLADA OBJAVILA: Ovo su nove cijene goriva od utorka

Održana je telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

· 1,49 EUR/l za benzinsko gorivo (promjena 0,00 EUR/l)

· 1,45 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)

· 0,91 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,05 EUR/l)

· 1,19 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,01 EUR/kg)

· 1,75 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0,01 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

· 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,60 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,00 EUR/l za plavi dizel

· 1,44 EUR/kg UNP za spremnike

· 2,07 EUR/kg UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset četiri navrata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 13.veljače do 26. veljače 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Hrvatskom saboru Vlada je uputila mišljenje na Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja (potencijalnog) korumpiranja medija javnim novcem (predlagatelji: 18 zastupnika u Hrvatskome saboru).