VLADA NA ZATVORENOJ SJEDNICI: Predložena su nova tri člana Uprave INA-e

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. imenovanje Miroslava Skalickog, dr.sc. Hrvoja Šimovića i Emanuela Kovačića za članove Uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Priopćenje Vlade RH prenosimo u cijelosti.

Na zatvorenome dijelu današnje, 150. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. rujna 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju.

Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska.

Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti “ograničeno”, stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.

Donesena je Odluka o implementaciji Mjera odgovora na krize. Točka je označena stupnjem tajnosti “tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteno o Pregledu zakonskih prijedlog iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o. izbor Damira Sesvečana i Ivane Mehle za članove Nadzornog odbora, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.

Na osobni zahtjev, s danom 30. rujna 2022. razriješen je ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Zvonimir Novak. Državnom službeniku Robertu Blažinoviću dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Uprave do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 1. listopada 2022., a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. imenovanje Miroslava Skalickog, dr.sc. Hrvoja Šimovića i Emanuela Kovačića za članove Uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.