VILIM RIBIĆ: Premijeru smo predložili porez na bogate i višak nekretnina

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja i član Gospodarsko-socijalnog vijeća Vilim Ribić kaže da su na nedavnom sastanku kod premijera predložili porez na višak nekretina.

“Dakle ako čovjek živi u nekakvoj nekretnini, onda naravno da nećete oporezovati. Mi imamo porez na potrošnju, PDV.

Onaj tko je bogat ima daleko veću masu raspoloživog dohotka, onaj tko je siromašan ima manju nakon oporezivanja.

S tim novcem jednako plaćaju PDV. Znači, udio poreza koji plaća siromašni građanin je znatno veći nego za bogate.

Ovdje bi oporezivali bogate i napravili redistribuciju nacionalnog bogatstva kako bi ljudi vidjeli da mogu živjeti u pravednoj zemlji”, objšanjava Ribić u razgovoru za N1 televiziju.

Kaže da redistribuciju nacionalnog bogstva rade sve socijalne države te da je to ustavna kategorija.