VIDEO: ŽENSKO RUBLJE – U 100 godina od čipke i sramežljivosti do seksi izazova

žena, rublje

Moda se mijenjala kroz vrijeme, kako ona vidljiva, tako i ona koja je bila skrivena – moda donjeg ženskog rublja.

Ovo je snimka koja pokazuje kako se sve na planu ženskog rublja mijenjalo tijekom stotinu godina.

Bilo je na početku čipkasto i sramežljivo, pa potom sve otvorenije i za rublje je trebalo sve manje materijala.

Ipak, neki žaluju za starim vremenima kada se sve skrivalo jer je tada bilo još napetije – sve razotkriti.