VIDEO: INICIJATIVA ZA JAKUŠEVEC – Tražimo zatvaranje kompostane i raspuštanje Mjesnog odbora

Predstavnici inicijative za Jakuševec zatražili su prestanak rada otvorene kompostane na Jakuševcu i gašenje rada drobilice za glomazni otpad zbog pojačanog smrada i zagađenja zraka.

Izvor: Media servis

Također, traže raspuštanje Mjesnog odbora Jakuševec jer smatraju da ne uvažava prijedloge građana.

Renata Bedeković iz Udruge “Eko tišina”: “Dva mjeseca širi se nesnosan smrad na odlagalište, odnosno kontaminirani biootpad se vozi na vrh odlagališta gdje se preko noći tako ostavlja otvoreno bez da se zatrpava zemljom.

Ujutro kada radnici dođu u 4:30 i krenu to razgrtati nesnosan smrad do 13, 14 sati popodne, jednostavno ne možemo ni otvoriti vrata, peče vam grlo, na povraćanje vas tjera, to jednostavno više ne možemo trpjeti.”

“U vrijeme dok je Milan Bandić bio živ, na Jakuševcu je bilo osjetno više životinja, tako i svinja. Ako sad cijeli ovaj dio grada smrdi, a smrdi trećina grada, višestruko gore nego tada, nema logike da sada smrde samo svinje, kako to govori gradonačelnik”, rekla je Miljenka Ćurković, bivša zastupnica u Gradu.