VIDEO: GRAD IZ SNOVA – Kako bi trebao izgledati “Zagreb na Savi”?

Izvor: Društvo arhitekata Zagreba
Izvor: Društvo arhitekata Zagreba

Iako bi se najvećim dijelom trebao sufinancirati iz fondova Europske unije, ukupna vrijednost ovog kontroverznog projekta, koji je podijelio profesionalnu javnost, još je uvijek nepoznata.

Piše: Branimir Fagač

Društvo arhitekata Zagreba ograniziralo je predstavljanje projekta i radionice za pripremu javne rasprave “Zagreb na Savi”.

Tehnička koncepcija projekta “Zagreb na Savi” – Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice sa Slovenijom do Siska – rezultat je optimizacije te detaljne analize 13 potencijalnih namjena sustava.

Osnovne značajke koncepcije su stabilizacija razina podzemnih voda, zaštita od poplava, korištenje energetskog potencijala, razvoj plovnosti te evakuacija velikih voda mimo Zagreba rekonstruiranim oteretnim kanalom Sava-Sava.

Umjesto velikih hidroelektrana, predviđena je izgradnja malih hidroelektrana na 10 lokacija unutar korita rijeke Save.

Foto: Screenshot
Foto: Screenshot

Korištenjem najnovije tehnologije umanjen je utjecaj na okoliš te su značajno poboljšani financijski parametri energetskog dijela Programa.

Opisana je koncepcija analizirana kroz Stratešku studiju utjecaja na okoliš te Studiju izvodivosti čiju je izradu sufinancirala Europska unija.

“Struci i široj javnosti želimo predstaviti projekt, a prezentacija je namijenjena stručnoj javnosti, nevladinim organizacijama i lokalnoj samoupravi”, ističu iz DAZ-a

Projektom se, dakle, želi potaknuti struku u promišljanju potencijala za razvoj ovog neprocjenjivog prostora koji je bitan element gradskog identiteta i održivog razvitka.

Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save uključivanjem svih dionika želi pronaći najbolji oblik za rješavanje problema navedenog područja.

Prezentacija u Društvu arhitekata nastavak je dobro uhodane prakse – upoznavanje stručne javnosti s novom koncepcijom te prilika za davanje smjernica u daljnjem razvoju Programa.

 

Komentiraj