VANĐELIĆ O OBNOVI ZAGREBA: Treba ubrzati dinamiku – od 650 milijuna potrošili smo samo 40

Ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić, govoreći o obnovi potresom pogođenih područja rekao je kako je Ministarstvo graditeljstva zaprimilo više od 12.860 zahtjeva, dok je samo 2,9 posto obrađeno i poslano dalje.

“Jedan dio zahtjeva poslan je u Središnji državni ured, jedan dio u Fond za obnovu, a dio u obliku rješenja i odluka poslan je i samim građanima, onima koji su tražili oslobođenja od participacije. Mali dio toga je proveden”, rekao je Vanđelić za HRT.

Fond je zaprimio, kaće, oko 680 akata te da su ih riješili 87 posto, ali da se oni zapravo vrlo malo tiču obnove na terenu. Bilo je 666 isplata novčanih naknada u ukupnom iznosu od 34 milijuna kuna. Vanđelić je naveo i da imaju odluke o uklanjanju 21 kuće, tri su već uklonjene, a tri bi trebale biti uklonjene ovaj tjedan.

Rekao je da postoji veliki zastoj kod cijena koje su određene kao najviše u programu mjera te da na to upozoravaju već više od šest mjeseci. Dodao je da je ministar najavio da bi tijekom ovog ili idućeg tjedna trebalo doći do izmjene tog programa mjera i podzakonskog akta koji te cijene definira.

Vanđelić smatra da je bilo moguće provesti dobar dio obnove postojećim zakonom uz izmjene cijena u programu mjera.

“Što se tiče same promjene zakona, trebali bismo koncept zakona uskladiti s najboljom svjetskom praksom koja kaže da obnovu privatnih zgrada treba prepustiti privatnim vlasnicima, upraviteljima zgrada, predstavnicima stanara, a država bi trebala pri tome voditi brigu o takozvanom konceptu ‘build back better’, odnosno potresnoj otpornosti zgrada i financiranju istog”, rekao je Vanđelić.

“Fond do kraja godine ima sasvim dovoljno sredstava te da su od 650 milijuna kuna u proračunu potrošili samo 40 milijuna. “Do kraja godine, ako nastavi ovim tempom, mogli bi potrošiti još 40-ak. Dakle, nećemo uspjeti ni ovo potrošiti, treba ubrzati dinamiku”, zaključio je Vanđelić.

Komentiraj