UZ SVJETSKI DAN HRANE: Više od dvije milijarde ljudi teško dolazi do nje

Danas obilježavamo Svjetski dan hrane. Trenutno se proizvodi dovoljno hrane za svjetske potrebe, no ipak više od 2 milijarde ljudi nemaju stalni pristup do dovoljno sigurnih i hranjivih namirnica.

Izvor: Media servis

Računa se da je u 2019. godini svijet brojio 7,6 milijardi stanovnika, a predviđa se da će do 2050. godine, populacija narasti do 10 milijardi.

Upravo je s ciljem zaustavljanja gladi i osiguranja da ljudi diljem svijeta imaju dostupne hranjive namirnice kako bi vodile aktivan i zdrav život osnovana Organizacija za prehranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodnima 1945. godine.

Organizacija za prehranu i poljoprivredu UN-a poziva na suradnju vlade, agencije UN-a, privatni sektor, civilno društvo i lokalne zajednice da bi se dobio potpuni uvid u migracijske tijekove te potiče zemlje da ugrade važno pitanje rješavanja migracija u svoje politike ruralnog razvoja. Uz to, Organizacija za prehranu i poljoprivredu podržava zemlje u istraživanju razvojnog potencijala migracija, osobito u pogledu prehrambene sigurnosti i smanjenja siromaštva.

80% svjetske hrane proizvedeno je na obiteljskim farmama i postoji više od 600 milijuna farmi diljem svijeta. Većina svjetskog siromaštva i nesigurne hrane živi u ruralnim područjima, a najsiromašnije su obitelji farmera. Uz nedostatak dostupnosti financijskih usluga i tehnologija, teško je razbiti krug siromaštva Iako žene predstavljaju više od polovice radne snage na farmama, one imaju tek 15% vlasništva nad zemljištem.

Više od 3 milijarde ljudi na svijetu nemaju pristup internetu. Pristup tehnologijama može pomoći farmerima i radnicima u sektoru hrane da proizvode i zarađuju više. Iako svjetska populacija mladih raste, mogućnosti za zapošljavanje mladih žena i muškaraca ostaju ograničene – posebice za one koji žive u ruralnim područjima zemalja u razvoju.

Komentiraj