USKORO “ČESTITKA” ZAGREPČANIMA: Najavljuju se od 1. veljače mnogo više cijene odvoza otpada

Odvoz komunalnog otpada, ili pučki rečeno smeća, u Zagrebu će uskoro biti višestruko skuplji, a nove cijene primjenjivat će se od 1. veljače 2020.

Na stranicama Grada Zagreba o tome je moguće naći priopćenje u kojem se među ostalim kaže:

“Cijenu javne usluge sukladno zakonu i Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cijena ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Prema odluci Grada, cijena obvezne minimalne usluge za kućanstva predložena je u visini 60,68 kn uvećano za PDV (68,57 kn).

Dakle, svako kućanstvo plaćalo bi fiksno najmanje 68,57 kuna, uz cijenu za količinu odvezenog otpada. Varijabilni dio bi, prema dosadašnjim najavama, iznosio oko 30 posto ukupne cijene.

Iako se u današnjem priopćenju ne spominje cijena varijabilnog iznosa, okvirno se može procijeniti da bi po novom cjeniku svako kućanstvo, uključujući i onaj najmanji stan, plaćalo mjesečno Bandićevim službenicima najmanje oko 90 kuna za odvoz smeća.

smeće-otpad

Za usporedbu, dvočlana kućanstva koja žive u 36,4 kvadrata do sada su plaćala 30,45 kuna, a peteročlana kućanstva u 56,96 kvadrata za odvoza smeća su plaćala 41,70 kuna mjesečno.

Ovime bi odvoz otpada građanima poskupio više nego dvostruko, a u mnogim slučajevima trostruko!

Nadalje, korisnici koji nisu kućanstva dodatno se dijele u sedam potkategorija, koje je definirala Uredba, što im određuje i visinu iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge. Ista je predložena u ovisnosti o potkategoriji kojoj korisnici pripadaju, od cca 75 do 180 kn mjesečno, uvećano za PDV.

Cijena za pražnjenje volumena spremnika javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijenu po litri otpada određuje pružatelj javne usluge Zagrebački holding – Podružnica Čistoća.

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir ili biootpad i slično. Predmetne kazne predložene su u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva, odnosno od 250 do 1000 kn za korisnike koji nisu kućanstva, a njihova visina ograničena je Uredbom Vlade RH.

Kako se navodi u priopćenju iz Ureda gradonačelnika, navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla te da se “do 2020. osigura odvajanje 50% komunalnog otpada”.