UPORNI BORAC: Aktivist i vijećnik Ivan Dokša u borbi za svoj kraj – Kašinu

Ivan Dokša, poznati aktivist i vijećnik u VGČ Sesvete, ulaže mnogo truda ne bi li se njegov kraj, posebno Kašina, promijenila i odjenula neko novo suvremenije ruhu.

No, na tom svom putu često nailazi na nerazumijevanje pa i otpor, kao i kada predlaže uređenje trga u Kašini koji bi imao sve što je jednom središtu potrebno.

I ovaj put na Facebooku, kako kaže, Dokša daje pojašnjenja što je to za Kašinu strateški bitno.

“Da bismo intervenirali u prostoru i realizirali bilo koju ideju, ne mora to čak biti niti trg, uzmimo da je to bilo što drugo, morali bismo imati zemljište koje je u vlasništvu države ili grada. Kada govorimo o trgu onda je svima nadam se jasno kako središnji trg ne može biti smješten nigdje drugdje nego u centru naselja. Prije se i moglo, al ni tad se nije strateški razmišljalo, nije bilo pogleda u budućnost. Uobičajeno za nas je da nemamo plana djelovanja, al žalosno je da ga nismo utvrdili sve do današnjeg dana.

Zbog nedostatka zemljišta godinama nismo mogli riješiti problem vrtića u Kašini. Za one koji ne znaju koliko je ovaj problem u Kašini ozbiljan, pojasnit ću na primjeru dječjeg igrališta. Ovo je i bio razlog zašto Kašina nema veće i sadržajima bogatije igralište za djecu, kako bi i priličilo najvećem i najmnogoljudnijem prigorskom naselju.

Naše se dječje igralište nalazi na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu. Kakvo je takvo je, a tu se nalazi isključivo zahvaljujući dobroj volji ljudi na čijoj se zemlji nalazi. Ovom objavom želim svima skrenuti pažnju na to što trebaju biti prioriteti lokalne vlasti. Zemljišta koja su nam od strateškog interesa trebaju biti na raspolaganju za planove i realizaciju projekta, a ne da u centru naselja imamo neiskorištene i zapuštene prostore bez sadržaja koji nikome i ničemu ne koriste, pa čak niti onoj strani koja je u vlasništvu.

Postizanje dogovora s Crkvom, odnosno zagrebačkim Kaptolom oko zemljišta na kojem predlažemo izgradnju trga je prioritet, jednako tako raščišćavanje vlasničkih odnosa oko kašinskog parka. I tamo imamo problem, jer nije u cijelosti u vlasništvu Grada i ne možemo niti tamo ništa ozbiljnije i sadržajnije raditi, iako ideja imamo.

Želim još dodati kako mi ne želimo da Crkva niti u kojem slučaju bude oštećena niti zakinuta u navedenim radnjama. Crkva treba pronaći svoj interes koji svakako treba biti zadovoljen. To nije upitno. Nema govora o nikakvoj okupaciji i otimanju, već o postizanju dogovora i pronalasku zajedničkih interesa, a nakon realizacije i o jačanju daljnje suradnje koja će donijeti dobro čitavoj zajednici.

Ako se neke od ovih ideja i ne ostvare i ne budu saživjele za mojeg političkog djelovanja, oni koji dođu nakon mene, vidjet će da su moja razmišljanja bila logična i ispravna. Reći će da je Dokša bio ispred svoga vremena. Uzmimo i mogućnost da mi danas ne uspijemo realizirati projekt trga, napravit ćemo veliku stvar postizanjem dogovora s Kaptolom oko navedenih zemljišta, jer su za bilo kakav ozbiljniji razvoj Kašine kao naselja ova zemljišta od strateškog značaja. To bi trebalo biti jasno svima”.