TRAJE LOV NA EURO: Do kada i koliko će se moći promijeniti kuna bez naknade?!

Od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Hrvatskoj. U postupku uvođenja eura sudjeluje puno dionika – od tijela javnih vlasti i regulatora, banaka i poduzetnika do građana. Kako bi taj proces bio što jednostavniji za shvatiti, važno je pokazati što će se događati u idućem razdoblju, po mjesecima. Donosimo pregled Hrvatske udruge banaka.

SIJEČANJ 2023.

1.1.2023. u 00:00 sati, euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Dva tjedna nakon uvođenja eura, dakle od 1.1. do 14.1.2023. godine (u ponoć) počinje razdoblje dvojnog optjecaja. To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u kunama, a eventualni ostatak ćete dobiti u eurima. U ovome slučaju moći ćete dati najviše 50 kovanica kuna.

Najkasnije do 31.1.2023. korisnici financijskih usluga dobit će individualnu obavijest o provedbi preračunavanja.

Od siječnja 2023. HNB će tromjesečno objavljivati NRS za euro na temelju kojeg se izračunavaju promjenjive kamatne stope.

Tijekom cijele 2023. godine (od 1.1. do 31.12.2023.)

BANKE
FINA
HRVATSKA POŠTA

besplatno će (bez naknade) svim građanima po tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna na šalterima zamijeniti 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji.

VELJAČA 2023.

Do kraja mjeseca – Ako prije dana uvođenja eura u kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet i instituciji za elektronički novac imatelj računa ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovu izboru u istoj instituciji.

TRAVANJ 2023.

HNB od 1.4.2023.. prestaje određivati apoensku strukturu za isplatu euronovčanica na bankomatima.

LIPANJ 2023.

Do kraja mjeseca –  Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon dana uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

PROSINAC 2023.

Do 31.12.2023. traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena

Do 31.12.2023 građani će moći, bez naknade, u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte promijeniti kune u eure, piše na stranicama HUB-a.