TONINO PICULA: Ovo je moja vizija budućnosti stranke – “SDP 3.0”

Tonino Picula

Tonino Picula, jedan od kandidata za mjesto predsjednika SDP-a objavio je na svojim stranicama kako on vidi budućnost stranke kojoj želi biti na čelu.

Sa stranice toninopicula.com tekst prenosimo u cijelosti.

“Prisutan na političkoj sceni gotovo tri desetljeća SDP će, birajući trećeg predsjednika ili predsjednicu, umnogome odrediti pravac društvenih zbivanja u Hrvatskoj. Kao kandidat za predsjednika stranke zalažem se za obnovljeni – SDP 3.0 – dosljedan u obrani socijaldemokratskih vrijednosti; demokratičan u unutarstranačkoj organizaciji i procedurama; odgovoran prema sadašnjosti i budućnosti i djelotvoran u ostvarivanju svojih politika.

Preko četvrt stoljeća političkog djelovanja SDP-a u razdoblju najopsežnijih društvenih i političkih promjena, obilježeno je iznimno brojnim i složenim izazovima. Na te smo izazove odgovarali na različite načine, s manje ili više uspjeha, mijenjajući društvenu stvarnost, ali i sami sebe. Mjera naše uspješnosti nije samo prostor djelovanja, oporbeni ili vladajući, već prije svega naš utjecaj na društvene procese sukladne našim vrijednostima. Pravo je pitanje za nas jesmo li našim djelovanjem Hrvatsku činili sigurnijom i uspješnijom državom, a društvo slobodnijim i boljim.

Pod vodstvom dvaju predsjednika SDP je pokazao dva različita i po mnogočemu suprotstavljena lica svojih politika, načina političkog djelovanja, odnosa spram bitnih društvenih problema, unutrašnjega stranačkog organiziranja i života, pa čak i temeljnih vrijednosti na kojima je gradio svoju političku poziciju. Diskontinuitet dviju etapa u životu SDP-a potpuno je očigledan.

SDP se nalazi pred potrebom trećeg resetiranja u svim svojim aspektima: vrijednosno-ideološkom, unutarorganizacijskom i unutardemokratskom, te naročito u političkom definiranju svojega djelovanja kao nezaobilazne političke snage unutar društva.

Pred nama je izazov: ZA SDP 3.0

VRIJEDNOSTI
Vrijednosti socijaldemokracije kao izvorišta političkog djelovanja već stoljeće i pol nadahnjuju svojom univerzalnošću kojom su se nametnule kao općeprihvaćene vrijednosti suvremenog svijeta, ugrađene u brojne ključne dokumente međunarodnih organizacija, postajući opći politički standard i za one koji se ne osjećaju niti djeluju kao socijaldemokrati. To su vrijednosti slobode, jednakopravnosti, pravde i solidarnosti.

No, te vrijednosti nisu tek načelne floskule na koje se treba pozivati, već ih treba svakodnevno potvrđivati pred novim pokušajima da ih se ugrozi. One su ujedno za nas u SDP-u temelj na kojemu gradimo sve svoje javne politike.

Vrijednost slobode dijelimo s mnogim drugim političkim organizacijama, ali u našem se socijaldemokratskom obzoru nalaze slobode koje drugi zanemaruju. Za nas sloboda nije bila tek načelo, već osnova za djelovanje. Naša prošla zauzimanja i djelovanja davala su nam vjerodostojnost, a našim građanima uvjerenje da imaju svoga političkog zastupnika. U uvjetima novih ugroza, sloboduponovno treba braniti, kao prvu vrednotu, aktivnim politikama.

Vrijednost jednakosti shvaćene kao jednakosti u mogućnostima stjecanja prihoda i bogatstva, u socijalnim i političkim pravima, u socijalnim šansama, kao jednakost muškaraca i žena te svih građana bez obzira na njihovu dob, vjeroispovijest, nacionalnost, socijalni položaj, seksualno i svako drugo opredjeljenje ili životni izbor.

Danas su rastuća socijalna nejednakost i nesigurnost prepoznate kao najozbiljnije ugroze opstanka modernih društava. One su ključni izazov pred kojim stojimo kao generacija i koji traži ujedinjenu akciju na globalnoj razini. Želimo biti dionici traženja uspješnih rješenja za masovnu isključenost čitavih društvenih slojeva iz društvene participacije koja se temelji na uzrastu, spolu, porijeklu ili pripadanju nekim manjinskim skupinama društva.

Socijalna pravda i solidarnost shvaćeni kao aktivno, pojedinačno i grupno zauzimanje za slabije i potrebite, poštivanje različitosti među pojedincima i skupinama. Socijalna obzirnost i spremnost na pomoć i suradnju sa slabijima i ugroženima trebaju biti temeljna razlikovna odrednica političkog programa SDP-a u okolnostima teškog stradavanja ljudi i pred novim ugrozama same egzistencijalne osnove ljudi. Nakon relativno dugog razdoblja salarijata – pune zaposlenosti i sigurnog zaposlenja kao temelja egzistencije radnih ljudi, neoliberalni je koncept na povijesnu scenu izbacio novu skupinu depriviranih i egzistencijalnom strepnjom ugroženih ljudi – prekarijat. SDP će biti dio europske ljevice koja traži uspostavu novih oblika zaštite vrijednosti socijalne pravednosti, odnosno borbe za egzistencijalnu sigurnost sve većeg broja ljudi koji rade nestandardne i povremene poslove.

Sloboda, jednakopravnost, pravda i solidarnost stara su načela europske socijaldemokracije, ona nisu izvedena iz političkog i društvenog poretka, nego mu prethode. Ta su načela očuvana kao prve vrijednosti koje se ne mogu suprotstavljati jedne drugima, niti mogu biti negirane u ime očuvanja poretka ili pak uvjetovane kolektivnim ciljevima. Povijest moderne Europe svjedočila je o tragičnim posljedicama koncepta društva zasnovanog na slobodi bez jednakopravnosti i zasnovanog na jednakosti bez slobode.

MISIJA I CILJEVI
Društveno poslanje SDP-a je jačanje Hrvatske kao demokratske i socijalno pravedne države i ukorjenjivanje osnovnih vrijednosti socijaldemokracije u naše društvo.

Stoga je naš cilj ostvarivanje maksimalnog utjecaja zadobivanjem što šire izborne legitimacije kod naših građana. Mjera te uspješnosti su naše izborne pobjede, ali SDP svoje ciljeve vidi šire od pukog osvajanja vlasti, koje ne može biti samo sebi svrha, niti može osigurati automatsko ostvarenje naše misije. Ciljevi SDP-a mogu se ostvarivati (u većoj ili manjoj mjeri) i kada je SDP na vlasti i kada je u oporbi. Mjera uspješnosti ostvarivanja ciljeva SDP-a je stupanj socijalne pravde i demokracije. Tu SDP dokazuje vlastitu dosljednost.

Socijalna se demokracija ne iscrpljuje u cijelosti samo u sferi političkog, već je dio šireg socijalnog i kulturnog poimanja modernog društva. Mi socijaldemokrati trebamo predvoditi i politički artikulirati društveno kretanje u savezništvu s javnošću, sindikatima, civilnim društvom i stručnjacima.

NAČELA POLITIČKOG DJELOVANJA
Polazeći od tih vrijednosti i ciljeva SDP je u početku svoga političkog stasanja razvio snažnu i opsežnu političku aktivnost i stranačku infrastrukturu. SDP je pronalazio načine da, pored dominantnih pitanja državotvornosti, snažno zagovara i društvotvornost.

Ključno je obilježje toga razdoblja bila inkluzivnost, a ne ekskluzivnost. Taj koncept političkog djelovanja treba hitno vratiti u SDP. Današnji SDP uzroke svojih poraza treba tražiti u odustajanju od okupljanja i suradnje, elitističkoj samoizolaciji, zatvaranju za ideje i ljude. Otvoreno društvo SDP ne može zastupati, a da je pri tome sam zatvoren. Ta je otvorenost za ljude i njihove stvarne probleme za SDP temeljni uvjet samog političkog opstanka i društvene relevantnosti.

SDP je bio predvodnik uvođenja novih odnosa u politici koje sada preuzimaju i neki drugi i nema razloga odustajati od njihovog daljnjeg razvijanja poticanjem suradnje nasuprot sukobu; integriranja nasuprot dezintegraciji; konstruktivnosti nasuprot destrukciji, djelovanja nasuprot verbalizmu; okupljanju i uključivanju nasuprot isključivanju; okrenutosti budućnosti nasuprot uronjenosti u prošlost; inovacijama nasuprot anakronoj retradicionalizaciji; timskog rada nasuprot osobnoj uzurpaciji procesa odlučivanja; poštovanja i uvažavanja nasuprot omalovažavanju.

UNUTARSTRANAČKI ŽIVOT
Ljudi su temeljni resurs i osnovna vrijednost SDP-a. Taj resurs pretpostavlja sposobnost stranačkih rukovodstava na svim razinama da mobiliziraju talent, sposobnost, znanje i motivaciju građana za politički angažman na pitanjima bitnim za razvoj ljudskih potencijala, društva i socijaldemokracije.

Među članovima stranke je važno razvijati duh pripadnosti i međusobne povezanosti imajući u vidu činjenicu da je stranka njihov izbor. Svaki član mora imati šansu da bude izabran na svaku dužnost u stranci, a ne da je tek puki primatelj informacije i izvršitelj određenog posla.

U našoj interesnoj sferi su, ne samo članovi, već i simpatizeri i brojni drugi koji s nama dijele temeljne vrijednosti. Važno je okupljanje šireg kruga uglednih pojedinaca koji su dio šireg političko-kulturnog socijaldemokratskog kruga te svojim djelovanjem mogu pomoći promicanju ideja i vrijednosti socijaldemokracije u područjima u kojima djeluju, profesionalno ili na neki drugi način. Njihovo okupljanje treba biti fleksibilno (savjeti, forumi, ad hoc inicijative) i ne nužno stranačko. Dobra politika znači puno angažiranje njihovih znanja, energije i motivacije.

SDP-u su potrebni jaki ljudi koji vode i predstavljaju stranku. Oni koji “svoju” organizaciju ne tretiraju kao pukog izvršitelja njihovih naloga, koji su spremni na dijalog i koji doprinose građenju SDP-a u kojem se neprestano razgovara i dogovara.

SDP-u i njegovim vrijednostima potrebni su suživot i sinergija takvog vodstva i takve organizacije. Nespojivi su demokratska stranka i autoritarno vodstvo.

Rukovođenje strankom treba zadovoljiti dva temeljna zahtjeva – ono mora biti demokratično i učinkovito. Odluke treba donositi demokratski, a ostvarivati ih efikasno i odgovorno. U našem ponašanju i obećanjima mora biti realističnosti, u ostvarenju odgovornosti i ustrajnosti. Populistički istupi – po logici što bi se dnevno ljudima svidjelo – nisu nam prihvatljivi. SDP ima svoje jasne stavove i ne smije zbunjivati svoje glasače.

Vodstvo SDP-a mora neposredno, kao i preko članova Glavnog odbora, znati što članovi stranke misle o ključnim problemima. O posebno važnim temama, u stranci ćemo donositi zaključke uz pomoć mišljenja stručnjaka te unutarstranačkih i javnih rasprava.

Stranka se mora decentralizirati, ali ne na račun cjelovitosti organizacije.

Komunikacija među članovima stranke mora se odvijati u okviru općeprihvaćenih normi. Budu li odnosi među članovima stranke lišeni razumijevanja i solidarnosti, SDP će gubiti uvjerljivost među građanima.

Takvom smo ponašanju, s ozbiljnim deficitima u unutarstranačkoj demokraciji i nemogućnosti rasprava, svjedočili u proteklom razdoblju.

SDP podupire demokratske lidere, a ne autokrate u stranci i u društvu. SDP se od drugih razlikovao i po načinu obnašanja vlasti. Inzistiramo da socijaldemokratski političari budu demokrati i kada se nekima čini da to nije dovoljno efikasno i odlučno. Važno je, također, da oni zastupaju, ali i prakticiraju skromnost, odmjerenost, dosljednost i odgovornost. Važno je pokazati i dokazati da vlast ne koristimo za osobne probitke i da o javnom dobru, poštenju, solidarnosti ne brinemo samo deklarativno, već djelatno pokazujemo u svim prigodama.

Prisutan na političkoj sceni gotovo tri desetljeća SDP će, birajući trećeg predsjednika ili predsjednicu, umnogome odrediti pravac društvenih zbivanja u Hrvatskoj. Kao kandidat za predsjednika stranke zalažem se za obnovljeni – SDP 3.0 – dosljedan u obrani socijaldemokratskih vrijednosti; demokratičan u unutarstranačkoj organizaciji i procedurama; u kojem se politike definiraju zajedno i u suradnji sa svima koji dijele naše vrijednosti i vizije; gdje pošteno političko ponašanje podrazumijeva javni interes iznad osobnog; odgovoran prema sadašnjosti i budućnosti i djelotvoran u ostvarivanju svojih politika.

Program SDP-a možemo učiniti još boljim ako ga kreiramo zajedno! Svoje prijedloge, ideje i komentare šaljite mi na toninozasdp@toninopicula.com

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!